19.06.2011

23.06.2011

TVORIVÉ REFLEXIE VÝSTAV

Aktuálne výstavy a netradičné umelecké prístupy s arteterapeutickým dosahom

Tvorivé reflexie výstav s arteterapeutickým dosahom sú určené pre každého, koho zaujíma výtvarné umenie a netradičné umelecké prístupy. A tiež pre každého, kto túži rozvíjať vlastnú tvorivosť i bez predchádzajúceho výtvarného vzdelania a zároveň sa chce dozvedieť čosi o sebe samom…

Cyklus tvorivých dielní s arteterapeutickým zameraním:

− stretnutia s mesačnou frekvenciou, každý prvý utorok v mesiaci

− určené pre návštevníkov od 18 rokov

− tematicky vychádzajú z aktuálnych výstav v Nitrianskej galérii: prvá časť týchto „sedení“ je venovaná recepcii vystavovaného artefaktu, zväčša je verbálna, vo forme spoločného rozhovoru o umeleckom diele s cieľom prehĺbiť jeho vnímanie. Môže byť doplnená motivačnými úlohami a rozohrievajúcimi cvičeniami. Druhá časť je vlastná kreatívna činnosť účastníkov inšpirovaná interpretovaným artefaktom. Tretia časť je spoločnou reflexiou vytvorených diel.

Lektorka: Dana Kubalová – asistentka na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie UKF v Nitre, venuje sa arteterapeutickým prístupom vo výučbe estetiky

01.06.2010 prebehlo posledné stretnutie, ktoré uzatvorilo úspešný projekt TVORIVÉ REFLEXIE VÝSTAV.
O jeho ďalšom možnom pokračovaní Vás budeme informovať.

 


ROZLÚČKA S DANKOU A “TVORIVÝMI REFLEXIAMI VÝSTAV”

 

Keďže sa lektorka “tvorivých reflexií” Danka Kubalová definitívne sťahuje z Nitry, končí aj tento obľúbený projekt. Na poslednom stretnutí sa účastníci podujatia Danke poďakovali za príjemnú tvorivú atmosféru a na pamiatku jej podarovali kvet passiflora (mučenka). Na fotografii sú návštevníci podujatia aj s vytvorenými dielami z posledného stretnutia a Danka s podarovaným kvetom.

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (1)

01.06.2010 o 18.00 hod.

Tvorivé reflexie k výstave En Face

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (2)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (3)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (4)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (5)

11.05.2010 o 18.00 hod.

Tvorivé reflexie k výstave Karol Pichler

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (6)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (7)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (8)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (9)

02.03.2010 o 18.00 hod.

Tvorivé reflexie k výstave Karen Oremus: Hypogeum / Nanebovstúpenie

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (10)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (11)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (12)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (13)

02.02.2010 o 18.00 hod.

Tvorivé reflexie k výstave Petra P. Petríková: Betónový domov

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (14)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (15)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (16)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (17)

01.12.2009 o 18.00 hod.

Tvorivé reflexie k výstave Pasce vizuálnej ilúzie / Súčasné podoby trompe l´oeilu

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (18)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (19)

03.11.2009 o 18.00 hod.

Tvorivé reflexie k výstave Majid Abbasi / Víťaz Ceny Andyho Warhola / Trienále plagátu Trnava

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (20)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (21)

06.10.2009 o 18.00 hod.

Tvorivé reflexie k výstave Nový priestor – Nová hra

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (22)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (23)

08.09.2009

Tvorivé reflexie k výstave This is Design

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (24)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (25)

02.06.2009

Tvorivé reflexie k výstave Od sadry k žuvačke

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (26)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (27)

07.04.2009

Tvorivé reflexie k výstave The Final Cut

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (28)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (29)

03.03.2009

Tvorivé reflexie k výstave Mimósis

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (30)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (31)

03.02.2009

Tvorivé reflexie k výstave Ilúzia priestoru

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (32)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (33)

 


ROK 2008

 

Fotografie z decembrového stretnutia 2008

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (34)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (35)

Fotky zo stretnutia v septembri 2008

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (36)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (37)

Fotografie z augustového stretnutia 2008

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (38)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (39)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (40)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (41)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (42)

Fotografie zo stretnutia v júli 2008

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (43)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (44)

Fotografie z júnového stretnutia 2008

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (45)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (46)

Fotografie zo stretnutia v apríli 2008

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (47)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (48)

Arteterapeutické reflexie výstav v Nitrianskej galérii pod vedením Danky Kubalovej. Fotografie z prvého stretnutia v marci 2008.

TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (49)TVORIVE_REFLEXIE_VYSTAV (50)