Koncept výstavy: Elena Tarábková

Vernisáž: 25. 6. 2014 o 11:00 hod.

Výstava potrvá do: 24. 8. 2014

Farebná galéria
Nitrianska galéria
Župné nám. 3, Nitra

Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, Nitra
Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra
Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra – pracovisko Kollárova 4
Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice
Základná škola, Výčapy – Opatovce 185
Špeciálna základná škola, Námestie baníkov 20, Handlová
Špeciálna základná škola internátna, Sama Chalúpku 315/ 16, Kremnica
Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Spojená škola, Rekreačná 393, Nová Baňa
Špeciálna základná škola, Juraja Fándlyho 751, Sereď

Ateliér mladých,
Nitrianska galéria,
Nitra


Pozvánka na výstavu:Vernisáž výstavy a odovzdávanie cien:

                                      

TVORIŤ MÔŽE KAŽDÝ! VI. ročník

Výstava najlepších výtvarných prác hendikepovaných detí, ktoré vznikli počas 1. časti vzdelávacieho projektu Tvoriť môže každý!
Vzdelávací projekt finančne podporili:
Mesto Nitra a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Z prehliadky výstavy:

                                   


Zoznam ocenených žiakov:

Práce jednotlivcov:

HLAVNÁ CENA:
Sabína Kudríková / Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Filip Mihálik / Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Patrik Baraňai / Spojená škola, Rekreačná 393, Nová Baňa
Silvester Bebjak / Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, Nitra
Jakub Harmat / Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra – pracovisko Kollárova 4
Marcel Rác / Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Blažej Szabo / Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra

CENA:
Dominik Bačár / Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra
Roman Belkovič/ Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra
Lukáš Cevár / Spojená škola, Rekreačná 393, Nová Baňa
Veronika Gelienová / Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, Nitra
Eva Gergelyová / Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra – pracovisko Kollárova 4
Dávid Kašpar / Spojená škola, Rekreačná 393, Nová Baňa
Mária Šišková / Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra

Kresba rudkou:
Erik Dunček / Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Anton Fazika / Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Barbora Lakatošová / Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice
Tina Lakatošová / Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice
Denis Rafael / Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice
Denis Šarközi / Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice

Skupinové práce:

HLAVNÁ CENA:
Výtvarná prácaSova
Dominik Bačár, Kristián Borbély, Daniel Farkaš, Nikoleta Lakatošová, Martin Žilík / Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra

Výtvarná práca Písmeno
Kristína Bajanová, Tomáš Horák, Patrícia Michaličková, Zuzana Pažitná / Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra – pracovisko Kollárova 4

Výtvarná práca Indiánska čelenka
Alžbeta Balogová, René Dančo, Erik Dunček, Adrian Gazso, Michal Pražienka, Marcel Rác, Igor Skaličan, Katarína Šiveňová, Daniel Török, Barbora Zeleňanská / Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, Mojmírovská 70, Poľný Kesov

Výtvarná práca Sloník
Tina Lakatošová , Denis Rafael, Klaudia Rafaelová, Denis Šarközi, Beáta Žigová / Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice

Laura Brantová, Silvia Donátová, Martin Kováč, Barbora Šarköziová, Alexandra Žigová / Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice

Zuzana Krnáčová, Natália Nemcová, Iveta Pokošová, Kristína Pokošová, Martina Vlačuhová / Spojená škola, Rekreačná 393, Nová Baňa

CENA:
Výtvarná práca Strom
František Billik, Pavol Halvoník, Radoslav Kupec, Martina Maťová / Základná škola, Výčapy – Opatovce 185

Výtvarná práca Labute
Alžbeta Balogová, Anton Fazika, Lukáš Oláh, Sabína Kudríková, Marek Šiveň, Katarína Šiveňová, Barbora Zeleňanská / Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, Mojmírovská 70, Poľný Kesov

Výtvarná práca Motýľ
Adriana Fíziková, Katarína Kandráčová, Jozef Lipták / Špeciálna základná škola internátna, Sama Chalúpku 315/ 16, Kremnica

Výtvarná práca Loď
Dávid Banyák, Patrik Martiš, Filip Mihálik, Dominik Studenka, Danko Szomszi / Špeciálna základná škola internátna pri Liečebno-výchovnom sanatóriu, Mojmírovská 70, Poľný Kesov

Výtvarná práca Hniezdo
Petra Libayová, Dávid Martinec, Marek Paluška, Simona Pokošová, František Timár, Martin Vlček / Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, Nitra

Výtvarná práca Hríb
Veronika Beládiová, Ladislava Kardošová, Kristína Kováčová, Barbora Lakatošová, Kristína Lakatošová / Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice

Výtvarná práca Lúka
Miroslava Budová, Slávka Donátová, Marek Plecho, Peter Tóth, Mária Studená, Blažej Szabo, Michal Šarközi, Marián Šiška, Zuzka Vaureková / Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra

Textilná koláž:
Jozef Lakatoš, Roman Malík, Ján Rafael, Erik Stojka/ Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra

Monika Gazsiová, Nikolas Stojka, Dominik Zvalo / Spojená škola, Mudroňova 1, Nitra

Natália Bezkovičová, Blanka Cézová, Vanesa Farkašová, Tomáš Marcinek, Ivana Mirgová, Martina Oláhová, Emma Roobová / ŠZŠ, Námestie baníkov 20, Handlová

Václav Abrahám, Martin Palušák, Nikolas Rigo, Jana Šeligová, Roman Štoder / ŠZŠ, Námestie baníkov 20, Handlová

Kristína Bilová, Simona Pukancová, Mária Kurucová, Daniel Zuzkovič, Mária Zuzkovičová / Špeciálna základná škola, Juraja Fándlyho 751, Sereď