Koncept výstavy: Elena Tarábková

Vernisáž: 10. 12. 2014

Výstava potrvá do: 31. 12. 2014

Farebná galéria
Nitrianska galéria
Župné nám. 3, Nitra

Pozvánka:Hendikepovaní žiaci zo škôl a ateliérov:
ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Mojmírovská 70, Poľný Kesov / ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Juraja Fándlyho 751, Sereď / ZÁKLADNÁ ŠKOLA a MŠ pri Fakultnej nemocnici, Špitálska 6, Nitra / ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Sama Chalúpku 315/16, Kremnica/ ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Výčapy – Opatovce 185 / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Červeňova 42, Nitra / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Z. Nejedlého 41, Levice / SPOJENÁ ŠKOLA, Rekreačná 393, Nová Baňa / SPOJENÁ ŠKOLA, Mudroňova 1, Nitra – pracovisko Kollárova 4
a
Ateliér mladých, Nitrianska galéria, Nitra

TVORIŤ MÔŽE KAŽDÝ! VI. ročník (2.časť)

Výstava najlepších výtvarných prác hendikepovaných žiakov, ktoré vytvorili počas tvorivých výtvarných dielní (september – november 2014)

Projekt finančne podporili:
Mesto Nitra a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


Zoznam ocenených žiakov:
(2. časť)

výtvarná dielňa FONTÁNA / fontána z keramickej hliny a iných materiálov

1. miesto
Michaela Boriková (15 r.) / ZÁKLADNÁ ŠKOLA a MŠ pri Fakultnej nemocnici, Špitálska 6, Nitra
2. miesto
Eva Gergelyová (8 r.) / SPOJENÁ ŠKOLA, Mudroňova 1, Nitra – pracovisko Kollárova 4
3. miesto
Martin Šutka (10 r.) / SPOJENÁ ŠKOLA, Mudroňova 1, Nitra – pracovisko Kollárova 4

výtvarná dielňa ŠPERK / vlastný šperk

1. miesto
Zuzana Krnáčová (17 r.) / SPOJENÁ ŠKOLA, Rekreačná 393, Nová Baňa
2. miesto
Mário Pleška / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Červeňova 42, Nitra
3. miesto
Dominika Radejovská (17) SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Červeňova 42, Nitra
Dávid Arpáš / ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Stanislava Weidlichová / ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Patrik Kandráč (12 r.) / ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Sama Chalúpku 315/16, Kremnica
Lubica Toráčová (16 r.) / ZÁKLADNÁ ŠKOLA a MŠ pri Fakultnej nemocnici, Špitálska 6, Nitra
Kristína Lakatošová (11 r.) / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Z. Nejedlého 41, Levice
Lenka Lakatošová (9 r.) / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Z. Nejedlého 41, Levice

výtvarná dielňa SVIETNIK / objekt s keramickej hliny na čajovú sviečku

1. miesto
Lukáš Cévar (16 r.) / SPOJENÁ ŠKOLA, Rekreačná 393, Nová Baňa
2. miesto
Martin Lörinc (14 r.) / ZŠ, Výčapy – Opatovce 185
Nikoleta Lakatošová (17 r.) SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Červeňova 42, Nitra – autistické oddelenie
Slávka Donátová (20 r.) / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Červeňova 42, Nitra
3. miesto
Alexander Šarkozi / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Z. Nejedlého 41, Levice
Dominik Bačár (18 r.) / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Červeňova 42, Nitra – autistické oddelenie
Ondrej Godla (14 r.) / ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Fantišek Buček (8 r.) / ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Rozalína Krištóková / ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Mojmírovská 70, Poľný Kesov

výtvarná dielňa HODVÁBNA ŠATKA / maľba na hodváb

1. miesto
Johny Rafael (10 r.) / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Z. Nejedlého 41, Levice
2. miesto
Patrik Runák (22 r.) / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Červeňova 42, Nitra
Kristína Hlavatá / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Červeňova 42, Nitra
Daniel Zuzkovič (14 r.) / ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, Juraja Fándlyho 751, Sereď
3. miesto
Samuel Čeliga (16 r.) / SPOJENÁ ŠKOLA, Mudroňova 1, Nitra – pracovisko Kollárova 4
Vladimír Szabo (16 r.) / SPOJENÁ ŠKOLA, Mudroňova 1, Nitra – pracovisko Kollárova 4
Pavol Halvoník (15 r.) / ZŠ, Výčapy – Opatovce 185
Martin Žilík (22 r.) / SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA, Červeňova 42, Nitra – autistické oddelenie


Fotografie z vernisáže:

vernisaz (1) vernisaz (2) vernisaz (3) vernisaz (4) vernisaz (5) vernisaz (6) vernisaz (7) vernisaz (8) vernisaz (9) vernisaz (10) vernisaz (11) vernisaz (12) vernisaz (13) vernisaz (14) vernisaz (15)


Fotografie z výstavy:

vystava (1) vystava (2) vystava (3) vystava (4) vystava (5) vystava (6) vystava (7) vystava (8) vystava (9) vystava (10) vystava (11) vystava (12) vystava (13) vystava (14) vystava (15) vystava (16) vystava (17) vystava (18) vystava (19) vystava (20) vystava (21) vystava (22) vystava (23) vystava (24) vystava (25) vystava (26) vystava (27) vystava (28) vystava (29) vystava (30) vystava (31) vystava (32) vystava (33) vystava (34) vystava (35) vystava (36) vystava (37)