19.03.2013

07.06.2013

Tvoriť môže každý! jar a leto 2013

cyklus výtvarných tvorivých dielní pre zdravotne, telesne a mentálne postihnuté deti...

 

(cyklus výtvarných tvorivých dielní pre zdravotne, telesne a mentálne postihnuté deti) 

Nitrianska galéria (NG) v týchto dňoch spúšťa piaty ročník projektu Tvoriť môže každý!. Vzdelávací program sa skladá z  ôsmich výtvarných dielní  so vzdelávacími prvkami, ktoré na seba nadväzujú. Bude realizovaný v dvoch etapách: jarná etapa (marec, apríl, máj, jún) a jesenná (september, október, november). Každá etapa sa ukončí záverečnou výstavou. Súbežne budú, vo Farebnej galérii, sprístupnené dve výstavy „Svet príbehov a rozprávok“ (apríl – máj 2013) a „Vtáky a hmyz“ (september – december 2013). Žiaci sa znovu dozvedia viac o tajomstvách výtvarnej tvorby vystavených  diel zo zbierok Nitrianskej galérie, ale predovšetkým sa im umožní výtvarne tvoriť v klasických a alternatívnych výtvarných technikách v oblasti kresby, maľby, grafiky, modelovania, sochy a objektu.

Za predchádzajúce ročníky, realizované v rokoch 2009 a 2010, Nitrianska galéria získala za tento vzdelávací projekt od Mesta Nitry dňa 27. 10. 2010 v Synagóge 1. miesto v súťaži Nitra bez bariér 2007 – 2010.

 

VÝTVARNÉ TVORIVÉ DIELNE SÚ URČENÉ

 • pre mentálne postihnutých žiakov s výtvarnými vlohami I. a II. stupňa špeciálnych základných škôl z nitrianskeho regiónu a okolia (s výnimkou silného mentálneho postihnutia) a ich špeciálnych pedagógov
 • pre zdravotne a telesne postihnutých žiakov s výtvarnými vlohami I. a II. stupňa integrovaných v ZŠ z nitrianskeho regiónu a okolia a ich špeciálnych pedagógov

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROJEKTU

Termíny výtvarných tvorivých dielní (1.časť):

 • 19. 3. – 5. 4. 2013: výtvarná dielňa ROZPRÁVKOVÝ KOSTÝM / šitá batika, papierový objekt
 • 9. 4. – 26. 4. 2013: výtvarná dielňa KRESLENÝ  PRÍBEH / kresba, maľba, grafika
 • 30. 4. – 10. 5. 2013: výtvarná dielňa STRAŠIDIELKA / maľba striekaním
 • 21. 5. – 7. 6. 2013: výtvarná dielňa KORUNA, JABLKO, ŽEZLO / modelovanie

Záverečná výstava (1.časť):

     18. 6. – 25. 8. 2013

Termíny výtvarných tvorivých dielní (2.časť):

 • 10. 9. – 27. 9. 2013: výtvarná dielňa VTÁKY A HMYZ / olejomaľba
 • 1. 10. – 18. 10. 2013: výtvarná dielňa PO ZEMI / asambláž, muchláž
 • 22. 10. – 8. 11. 2013: výtvarná dielňa NA VODE / modelovanie – socha a reliéf
 • 12. 11. – 29. 11. 2013: výtvarná dielňa VO VZDUCHU / keramika

Záverečná výstava (2.časť):

      10. 12. – 31. 12. 2013

 

STRUČNÝ POPIS VÝTVARNÝCH TVORIVÝCH DIELNÍ

Každá výtvarná tvorivá dielňa bude pozostávať z dvoch blokov – dopoludňajšieho a odpoludňajšieho. Bloky budú rozdelené do troch častí:

1. časť:  Zoznamovacia časť s rôznymi výtvarnými rozcvičkami na rozkreslenie.

2. časť: Časť zameraná na aktívne vnímanie umeleckého diela – pôjde o originály zo zbierok Nitrianskej galérie od známych slovenských výtvarníkov ako je Karol Baron, Igor Benca, Albín Brunovský, Karol Felix, Vojtech Kolenčík, Ernest Zmeták, František Blaško, Edmund Massányi a ďalší.

3. časť: Časť zameraná na výtvarné aktivity v rôznych výtvarných technikách, ako napr. maľba sprejmi, práca s keramickou hlinou, práca s textilom, tlač z plochy, tvarovanie drôtu, sekanie do Ytongu, tvorba papierového objektu, muchláž, koláž a pod. Pri každej činnosti sa bude klásť dôraz na spoluprácu žiak – učiteľ – galerijný pedagóg. Touto spoluprácou sa prehĺbi ich vzájomný vzťah a jeho výstupom bude nový výtvarný artefakt.

 

Časový harmonogram výtvarnej dielne:

10.00: Príchod, výtvarná rozcvička na rozkreslenie

10.00 – 10.30: Interpretácia diela a výchova umením

10.30 – 12.00: Výtvarná tvorba žiakov a špeciálnych pedagógov

12.00 – 13.00: Individuálny obed

13.00 – 13.30: Interpretácia diela a výchova umením

13.30 – 15.00: Výtvarná tvorba žiakov a špeciálnych pedagógov

15.00 – 15.15: Hodnotenie, záver

 

VÝSTAVY ÚČASTNÍKOV PROJEKTU

Výstava:  „Tvoriť môže každý!“ (1. časť)

 • výstava najlepších prác žiakov z tvorivých výtvarných dielní

Miesto:  Farebná galéria NG

Termín výstavy:  18. 6. – 25. 8. 2013

Vernisáž: 20. 6.  2013 o 11.00 hod.

 • spojená s odovzdávaním diplomov a cien tvorcom najlepších prác

Výstava:  „Tvoriť môže každý!“ (2. časť)

 • výstava najlepších prác žiakov z tvorivých výtvarných dielní

Miesto: Farebná galéria NG

Termín výstavy: 10. 12. – 31. 12. 2013

Vernisáž: 12. 12. 2013 o 11.00 hod.

 • spojená s odovzdávaním diplomov a cien tvorcom najlepších prác

 

LEKTOR  VÝTVARNÝCH TVORIVÝCH DIELNÍ

Mgr. Elena Tarábková, výtvarný pedagóg Nitrianskej galérie

 

MIESTO REALIZÁCIE

Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra

 • ateliér NG, Farebná galéria NG a  nádvorie NG
 • výstavné priestory NG

 

POČET ÚČASTNÍKOV

(jednu tvorivú výtvarnú dielňu)

Mobilní žiaci: do 15 žiakov a 5 špeciálnych pedagógov

Imobilní žiaci: pri vozíčkaroch je počet znížený na 5 žiakov na invalidnom vozíku so sprievodom špeciálneho pedagóga

Autisti: do 10 žiakov a 5 špeciálnych pedagógov

Minimálny počet účastníkov: 3 žiaci a 1 špeciálny pedagóg

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

 19. 3. – 23. 11. 2012

Vstup voľný

Projekt finančne podporilo Mesto NITRA

 

VÝTVARNÝ MATERIÁL

Výtvarný materiál poskytne na vlastné náklady organizátor projektu.

 

UPOZORNENIE

Obed si každý účastník zabezpečuje sám na vlastné náklady.

 

TERMÍN PRIHLASOVANIA        

Prosíme o zaslanie vyplnenej záväznej prihlášky, Príloha č.2_prihláška do tvorivej dielne_2013  (doc, 56 kB), e-mailom, faxom alebo poštou

do 3. apríla 2013, alebo minimálne týždeň dopredu. Dielňa sa uskutoční, až po potvrdení vami zvoleného termínu. V prípade potreby môžete konzultovať termíny jednotlivých dielní aj telefonicky.

 

KONTAKT A BLIŽŠIE INFORMÁCIE

Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra

Tel.: 037 / 65 79 641            

Fax: 037 / 65 79 642

www.nitrianskagaleria.sk

 

KONTAKTNÁ OSOBA

Mgr. Elena Tarábková

Tel.: 037 / 65 79 641             

e-mail: elena.tarabkova@nitrianskagaleria.sk , pedagog@nitrianskagaleria.sk

 

Prílohy:

Informačný_list_Tvoriť_môže_kazdý_2013 (pdf, 269 kB)
Príloha č.2_prihláška do tvorivej dielne_2013  (doc, 56 kB)