12.12.2013

31.12.2013

 • pozvanka2cast_ TMK13
 • DSC_8084
 • DSC_8089
 • DSC_8082
 • DSC_8087
 • DSC_8088
 • DSC_8081
 • P1310538
 • DSC_8099
 • DSC_8093
 • DSC_8103
 • DSC_8094
 • P1310547
 • P1310550
 • P1310551
 • P1310548
 • P1310549
 • P1310559
 • P1310553
 • P1310560
 • P1310568
 • P1310569
 • P1310561
 • P1310570
 • P1310571
 • P1310572
 • P1310576
 • P1310573
 • P1310577
 • P1310574

Tvoriť môže každý! 2013

Výstava výtvarných prác hendikepovaných detí, ktoré vznikli počas druhej časti vzdelávacieho projektu Tvoriť môže každý! 2013


Výstava sa uskutoční v dňoch 12. 12. – 31. 12. 2013

Miesto: Farebná galéria
Koncepcia výstavy: Elena Tarábková

———-

Detaily projektu Tvoriť môže každý

(cyklus výtvarných tvorivých dielní pre zdravotne, telesne a mentálne postihnuté deti)

10. 9. – 29. 11. 2013 

Nitrianska galéria (NG) v týchto dňoch spúšťa piaty ročník projektu Tvoriť môže každý!. Vzdelávací program sa skladá z  ôsmich výtvarných dielní  so vzdelávacími prvkami, ktoré na seba nadväzujú. Bude realizovaný v dvoch etapách: jarná etapa (marec, apríl, máj, jún) a jesenná (september, október, november). Každá etapa sa ukončí záverečnou výstavou. Súbežne budú, vo Farebnej galérii, sprístupnené dve výstavy „Svet príbehov a rozprávok“ (apríl – máj 2013) a „Vtáky a hmyz“ (september – december 2013). Žiaci sa znovu dozvedia viac o tajomstvách výtvarnej tvorby vystavených  diel zo zbierok Nitrianskej galérie, ale predovšetkým sa im umožní výtvarne tvoriť v klasických a alternatívnych výtvarných technikách v oblasti kresby, maľby, grafiky, modelovania, sochy a objektu.

Za predchádzajúce ročníky, realizované v rokoch 2009 a 2010, Nitrianska galéria získala za tento vzdelávací projekt od Mesta Nitry dňa 27. 10. 2010 v Synagóge 1. miesto v súťaži Nitra bez bariér 2007 – 2010.

VÝTVARNÉ TVORIVÉ DIELNE SÚ URČENÉ

>> pre mentálne postihnutých žiakov s výtvarnými vlohami I. a II. stupňa špeciálnych základných škôl z nitrianskeho regiónu a okolia (s výnimkou silného mentálneho postihnutia) a ich špeciálnych pedagógov

>> pre zdravotne a telesne postihnutých žiakov s výtvarnými vlohami I. a II. stupňa integrovaných v ZŠ z nitrianskeho regiónu a okolia a ich špeciálnych pedagógov

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

Informačný list (doc)
Prihláška (doc)