8. 12. 2016 – 31. 12. 2016

Koncepcia výstavy: Elena Tarábková

Farebná galéria (2. posch.)
Nitrianska galéria
Župné nám. 3
949 01 Nitra

Tvoriť môže každý! 2016

Výstava výtvarných prác hendikepovaných detí a žiakov, ktoré vznikli počas vzdelávacieho projektu Tvoriť môže každý 2016.

Do vzdelávacieho projektu sa zapojili školy:

Spojená škola internátna, Červeňova 42, Nitra
Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Špitálska 6, Nitra
Spojená škola, Kollárova 4, Nitra
Základná škola, Výčapy – Opatovce 185
Špeciálna základná škola internátna, Sama Chalúpku 315/ 16, Kremnica
Špeciálna základná škola internátna pri LVS, Mojmírovská 70, Poľný Kesov
Spojená škola, Rekreačná 393, Nová Baňa
Reedukačné centrum a špeciálna základná škola internátna, Nám. kap. Nálepku 613, Vráble

Projekt finančne podporili
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Mesto Nitra
Cyklu výtvarných tvorivých dielní bol určený pre mobilných a imobilných hendikepovaných žiakov (mentálny postih, autizmus, downov syndróm, telesný postih, žiaci na invalidných vozíkoch, …) I. a II. stupňa ZŠ, ŠZŠ z Nitrianskeho kraja a blízkeho okolia.


Fotodokumentácia výstavy: