01.03.2012

22.04.2012

Galéria mladých – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Tak ako ich nepoznáte

Výstavný projekt „Tak ako ich nepoznáte“ je reakciou na médium závesného obrazu alebo maľby ako média najviac známeho a sprofanovaného...

Autorky: Dita Kaplanová, Patrícia Koyšová, Kristína Šimeková, Lucia Tallová

Kurátor: Michal Štofa

Miesto konania výstavy: Galéria mladých – Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra

Vernisáž:  1. marca 2012 o 17:00

Výstava potrvá do 22. 4. 2012

Výstavný projekt „Tak ako ich nepoznáte“ je reakciou na médium závesného obrazu alebo maľby ako média najviac známeho a sprofanovaného. Štyri mladé maliarky Dita Kaplanová, Patrícia Koyšová, Kristína Šimeková a Lucia Tallová, v snahe pozitívne ovplyvniť vžité predstavy o funkcii a význame tohto média, predstavujú v priestore Galérie mladých v Nitrianskej galérii site-specific realizácie, viac či menej vychádzajúce z ich doterajšej tvorby.

V tvorbe Dity Kaplanovej dominujú pojmy čas, časovosť, pamäť, osobná archeológia… Využíva technológie a materiály, ktoré postup vytvárania klasickej maliarskej techniky skôr obracajú naruby, kde sa zobrazené rýchlo stráca alebo naopak nečakane objaví, využívajúc princípy archeológie.

Patrícia Koyšová sa zaoberá výskumom vzťahu farieb a podvedomia, hľadaním hranice medzi gýčom a „vysokým umením“, alebo skúmaním miery pôsobenia spontánnej maľby a expresívneho gesta, oprostením sa od akéhokoľvek estetizmu. Naakumulované informácie a emócie tu ústia do autorskej výpovede takmer náhodne.

Práce Kristíny Šimekovej sú akýmsi automaticky, intuitívne sa generujúcim organizmom, výsekom z paralelnej reality. Celkom prirodzene presahuje plochu obrazu, hromadí štruktúry a tvary, intenzitu farieb tlačí k hranici znesiteľnosti a dobrého vkusu. Atakuje diváka spôsobom, na aký je v súčasnosti zvyknutý, alebo naopak, ktorý mu reflektuje stav v súčasnej vizuálnej kultúre.

Lucia Tallová prostredníctvom tradičného výtvarného média maľby, závesného obrazu a ručne tvorenej dekoratívnej čipky vytvára kompozície kombinujúce často zdanlivo nesúvisiace prvky do celkov. Temnota a šerosvit do hmly ponoreného chladného mesta alebo lesnej krajiny kontrastujú s jemnosťou čipky a jasnosťou svetla. Reaguje tým na vlastné zážitky, skúsenosti, tradície a vžité názory na ženskosť. Zároveň však ponúka priestor pre diváka k sebaidentifikácii.

Michal Štofa

TakAkoIchNepoznate (1)TakAkoIchNepoznate (2)TakAkoIchNepoznate (3)TakAkoIchNepoznate (4)TakAkoIchNepoznate (5)TakAkoIchNepoznate (6)TakAkoIchNepoznate (7)TakAkoIchNepoznate (8)TakAkoIchNepoznate (9)TakAkoIchNepoznate (10)TakAkoIchNepoznate (11)TakAkoIchNepoznate (12)TakAkoIchNepoznate (13)