2006 – 2010

Ostatné hudobné akcie

Rôzne hudobné podujatia pri rôznych príležitostiach

ROK 2006

pozvanky specialne hudobne akcie (1)

* * *

14. 12. 2006 o 17.00 h

Slovenské hudobné alternatívy

Prezentácia knihy Júliusa Fujaka spojená s jeho hudobným minivystúpením (klavír) + jeho hostia (kmotor knihy – Igor Rjabinin, violončelo – Jan Kavan) + projekcia alternatívnych videoklipov

Specialne_hudobne_akcie (11) Specialne_hudobne_akcie (12) Specialne_hudobne_akcie (13) Specialne_hudobne_akcie (14) Specialne_hudobne_akcie (15) Specialne_hudobne_akcie (16) Specialne_hudobne_akcie (17) Specialne_hudobne_akcie (18) Specialne_hudobne_akcie (19) Specialne_hudobne_akcie (20)


ROK 2007

pozvanky specialne hudobne akcie (2)

* * *

22.11.2007 od 19.00 hod. v polorozpadnutej koncertnej sieni Župného domu ako súčasť besedy v rámci projektu Večery výtvarných reflexií vystúpila rock-punková kapela Kotúče DM. Na fotografii náš kurátor Omar Mirza ako “náruživý” bubeník 🙂

Specialne_hudobne_akcie (7) Specialne_hudobne_akcie (8)

* * *

V rámci Bielej noci – podujatia, ktoré Nitrianska galéria organizuje v rámci medzinárodného festivalu Divadelná Nitra – sa uskutočnil 22. septembra 2007 okrem mnohých iných podujatí autorský koncert súčasnej nekonvenčnej hudby PETRA MACHAJDÍKA (ako súčasť koncertného cyklu Hermovo ucho v Nitre, od roku 2008 pod názvom postmutART).

Specialne_hudobne_akcie (33) Specialne_hudobne_akcie (34)

* * *

V stredu 16. 5. 2007 mohli návštevníci akcií Týždňa Nitrianskej galérie 2007 zažiť koncert špičkovej slovenskej klaviristky ELEONÓRY ŠKUTOVEJ, ktorá po prvýkrát predstavila nitrianskemu publiku svoj nový program: JOHN CAGE / Sonáty a interlúdiá pre preparovaný klavír.

Specialne_hudobne_akcie (21) Specialne_hudobne_akcie (22)

* * *

12. apríla 2007 zorganizovala Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (Ústav literárnej a umeleckej komunikácie) Medzinárodné vedecké sympózium CONVERGENCES AND DIVERGENCES OF EXISTENTIAL SEMIOTICS (Konvergencie a divergencie existenciálnej semiotiky), ktoré predstavuje na Slovensku vôbec prvé kolokviálne vedecké stretnutie konfrontujúce rôzne koncepcie výskumu existenciálnej semiotiky.

V NITRIANSKEJ GALÉRII sa v rámci konferencie uskutočnili tieto akcie:

JULO FUJAK a JOZEF LUPTÁK /SK/

Specialne_hudobne_akcie (41) Specialne_hudobne_akcie (42)

LUDIVINE ALLEGUE /F/: SAMA (umelecký videodokument)

Specialne_hudobne_akcie (37) Specialne_hudobne_akcie (38)

JOZEF LUPTÁK /SK/: koncert popredného slovenského violončelistu v polorozpadnutej koncertnej sále Župného domu

Specialne_hudobne_akcie (35) Specialne_hudobne_akcie (36)

* * *

Známy nitriansky výtvarník a hudobník RÓBERT ŽILÍK ako hudobný hosť besedy v rámci projektu Večery výtvarných reflexií  3. 4. 2007. Na fotografii s Máriou Mandákovou-Žilíkovou.

Specialne_hudobne_akcie (1) Specialne_hudobne_akcie (2)


ROK 2008:

pozvanky specialne hudobne akcie (8)

V rámci projektu Večery výtvarných reflexií vystúpilo 10.12.2008 hudobné duo SIGI TOBIAS (šumivé popíky), vizual > Quick Basic v Bunkri.

Specialne_hudobne_akcie (23) Specialne_hudobne_akcie (24)

* * *

V piatok 6. 6. 2008 o 18.00 hod. sa v Reprezentačných sálach Nitrianskej galérie uskutočnil koncert v rámci medzinárodného festivalu komornej hudby KONVERGENCIE PO SLOVENSKU 2008.

Koncert patril inšpirujúcemu dvojportrétu Béla Bartók – Marián Varga. Zaznelo okrem iného aj Klavírne kvinteto maďarského klasika hudby 20. storočia. Pozvanie violončelistu a umeleckého riaditeľa Konvergencií JOZEF LUPTÁK na projekt, ktorý zaznie aj ako súčasť prestížneho festivalu Arcus Temporum v maďarskej Pannonhalme, prijali renomovaní slovenskí interpreti etablovaní v zahraničí: huslisti IGOR KARŠKO, IVANA PRISTAŠOVÁ, violista MILAN RADIČ a klaviristka NORA ŠKUTOVÁ.

Specialne_hudobne_akcie (39) Specialne_hudobne_akcie (40)

* * *

14. mája 2008 o 18.00 hod.

Vrcholom podujatí počas Týždňa Nitrianskej galérie 2008 a hudobným sviatkom pre všetkých návštevníkov bol koncert MIKIHO ŠKUTU, ktorý zahral jedno z najnáročnejších diel pre klavír Goldbergove variácie od Johanna Sebastiana Bacha.

Specialne_hudobne_akcie (31) Specialne_hudobne_akcie (32)

* * *

Skupina NOVÉ MAPY zahrala pri príležitosti otvorenia prvej výstavy Parazit v novootvorenom výstavnom priestore Bunker 29. 4. 2008.

Specialne_hudobne_akcie (25) Specialne_hudobne_akcie (26)

* * *

Nitrianska kapela The Red One na vernisáži k výstave Farby Lucky / Barvy Laky 12. 3. 2008 o 17.00 hod. v Reprezentačných sálach.

Specialne_hudobne_akcie (9) Specialne_hudobne_akcie (10)


ROK 2009:

Prezentácia nového CD projektu JULA FUJAKA “Úchytkom” a knižky výberu štúdií a článkov Hudobné korela(k)tivity spojená s besedou a vystúpením BARBORY KOLÁŘOVEJ (flauta).

Specialne_hudobne_akcie (3) Specialne_hudobne_akcie (4) Specialne_hudobne_akcie (5) Specialne_hudobne_akcie (6)


ROK 2010:

24.03.2010 o 19.00 hod.

Akustický koncert nitrianskej rockovej kapely NEMOTA

Specialne_hudobne_akcie (27) Specialne_hudobne_akcie (28) Specialne_hudobne_akcie (29) Specialne_hudobne_akcie (30)

* * *

pozvanky specialne hudobne akcie (3)

20.05.2010 o 18.00 hod.

BERTL MÜTTER & MIKI SKUTA

10 initial epilogues

ukážka koncertu tu

Koncert súčasnej improvizovanej hudby dvoch skvelých muzikantov

Toto podujatie sa konalo pri príležitosti Týždňa Nitrianskej galérie.

Specialne_hudobne_akcie (43) Specialne_hudobne_akcie (44) Specialne_hudobne_akcie (45) Specialne_hudobne_akcie (46)


ROK 2017

SOIRÉE S LADISLAVOM BURLASOM

Tlačová správa na stiahnutie

* * *

Dňa 28. mája 2018 o 19.30sa Vám v Nitrianskej galérii (Koncertná sála Župného domu) predstaví Komorný orchester VŠMUpod umeleckým vedením Jozefa Horvátha.

Jozef Horváthje odborným asistentom na Katedre strunových a dychových nástrojov HTF VŠMU a pravidelne sa venuje prípravám projektov Komorného orchestra VŠMU. Orchesterje zložený zo študentov HTF VŠMU, niekedy aj pedagógov VŠMU alebo bývalých absolventov školy.

Koncert 28. 5. 2018 v Nitre je súčasťou viacerých aktivít orchestra VŠMU počas akademického roka na VŠMU a zároveň možnosť predviesť pripravený program aj mimo Bratislavy a VŠMU.

V programe zaznejú 3 svetoznáme reprezentatívne diela W. A. Mozarta – Divertimento D dur KV 136, E. Elgara – Serenáda e mol pre sláčikový orchesterA. Schönberga – Zjasnená noc vo verzii pre sláčikový orchester.

Program odhadujeme na cca. 75 min. bez prestávky a vstup na koncert je voľný.

Koncert sa koná v spolupráci s Nitrianskou galériou.

* * *

Majstrovský kurz a workshop pre pedagógov a študentov
hudobných umeleckých škôl v Koncertnej sále Župného domu v Nitre
14. 11. 2017 o 14.00 hod.Program:

14.00 – 14.30 
Prezentácia špičkového koncertného krídla značky Fazioli – technológia výroby, zvukové špecifiká, diferencie zvukovej kvality klavírov svetoznámych značiek
- workshop je určený predovšetkým pre učiteľov hudobných škôl všetkých typov. Vzácna a zriedkavá možnosť zoznámiť sa so špecifikami klavíra ako koncertného nástroja.14.30 – 15.00 
Odborná prednáška venovaná tvorbe klavírneho tónu, charakteristike tónotvorby a klavírnej techniky na rôznych typoch nástroja
- kurz obsahovo zameraný na metodickú inšpiráciu pedagógov, spojený s praktickými ukážkami práce s deťmi, prípadne mladými klaviristami

15.00 – 15.30
Majstrovské kurzy pre deti a mladých klaviristov15.30 – 16.00 
Krátka prednáška o 4-ručnej hre na klavíri a hre na 2 klavíroch


Záver podujatia – hudobno-slovné pásmo:

Camille Saint-Saëns: Karneval zvierat – skrátená verzia známeho diela pre dva klavíry a ďalšie nástroje, spojená s hovoreným slovom

Účinkujú: Michael Berki, Eva Cáhová a študenti Akadémie umení  v Banskej BystriciLektori workshopu a klavírnych kurzov:
Mgr.A Maroš Klátik, ArtD. – FMU AU Banská Bystrica


doc. Mgr.art. Eva Cáhová, ArtD. – FMU AU Banská Bystrica

Vstup voľný.
Je nutné nahlásiť vopred počet účastníkov na kultura@nitrianskagaleria.sk.

* * *

Večerný program:

KONCERT PRE DVA KLAVÍRY A OSEM RÚK o 18.00 hod.

Účinkujú: Eva Cáhová, Bohdan Koval, Maroš Klátik, Michael Berki
Hosť koncertu: Pavol Bohdan Zápotočný
Program: F. M. Bartholdy, F. Chopin, S. Rachmaninov, M. Wilberg, M. Infante, 
W. Lutoslawski