16.06.2011

16.06.2011

Semináre a workshopy pre učiteľov

Vzdelávanie má v rámci kultúrno-výchovnej činnosti v Nitrianskej galérii svoje pevné miesto...

 

Vzdelávanie má v rámci kultúrno-výchovnej činnosti v Nitrianskej galérii svoje pevné miesto. Okrem rôznych edukačných aktivít určených deťom a mládeži sa snažíme venovať aj učiteľom umenovedných disciplín. Práve im sú určené semináre a workshopy zamerané na rozširovanie si vedomostí a zručností z výtvarného umenia, ktoré môžu využiť v rámci školskej praxe.

 

9.12.2008

Výtvarná dielňa pre učiteľov v Ateliéri NG

Učitelia zo ZŠ a MŠ pri Fakultnej nemocnici, Nitra

SEMINARE_A_WORKSHOPY (1)SEMINARE_A_WORKSHOPY (2)SEMINARE_A_WORKSHOPY (3)SEMINARE_A_WORKSHOPY (4)SEMINARE_A_WORKSHOPY (5)SEMINARE_A_WORKSHOPY (6)

 

11.11.2008

Výtvarná dielňa pre učiteľov v ATELIÉRI NG

Učitelia zo ZŠ a MŠ pri Fakultnej nemocnici, Nitra

SEMINARE_A_WORKSHOPY (7)SEMINARE_A_WORKSHOPY (8)SEMINARE_A_WORKSHOPY (9)SEMINARE_A_WORKSHOPY (10)SEMINARE_A_WORKSHOPY (11)SEMINARE_A_WORKSHOPY (12)

 

28.10.2008

Výtvarná dielňa pre kolektív učiteľov v ATELIÉRI NG

Učitelia zo ZŠ a MŠ pri Fakultnej nemocnici, Nitra

SEMINARE_A_WORKSHOPY (15)SEMINARE_A_WORKSHOPY (16)SEMINARE_A_WORKSHOPY (17)SEMINARE_A_WORKSHOPY (18)SEMINARE_A_WORKSHOPY (19)SEMINARE_A_WORKSHOPY (20)

 

Nitrianska galéria pripravila seminár zameraný na umelecko-výchovnú činnosť – arteterapiu.
Našim hlavným cieľom bolo ponúknuť učiteľom všetkých typov ZŠ a SŠ metódy arteterapeutickej práce, ktoré by mohli využiť vo svojej pedagogickej praxi.
Seminár viedla akademická sochárka Jaroslava Anna Šicková-Fabrici.

Tento workshop sa konal 1.10.2007 pri príležitosti ukončenia projektu Umenie hrou.

SEMINARE_A_WORKSHOPY (21)SEMINARE_A_WORKSHOPY (22)

 

Priama linka – tréning pre pedagógov výtvarných disciplín

Viac informácií sa dočítate tu (súbor pdf).

SEMINARE_A_WORKSHOPY (23)SEMINARE_A_WORKSHOPY (24)SEMINARE_A_WORKSHOPY (25)SEMINARE_A_WORKSHOPY (26)SEMINARE_A_WORKSHOPY (27)SEMINARE_A_WORKSHOPY (28)SEMINARE_A_WORKSHOPY (29)SEMINARE_A_WORKSHOPY (30)