02.05.2012

02.06.2012

Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

Retrospektíva

Akad. sochár Milan Marciňa (1946) prináleží k súčasným produktívnym umelcom nitrianskej proveniencie. Verejnosti sa predstaví prierezom svojej doterajšej tvorby ...

 

Milan Marciňa

Miesto konania: Salón NG

Vernisáž: 2.5.2012 o 17.00 hod.

Trvanie: 3.5. – 2.6. 2012

Kurátorka: Marta Hučková

Akad. sochár Milan Marciňa (1946) prináleží k súčasným produktívnym umelcom nitrianskej proveniencie. Verejnosti sa predstaví   prierezom svojej doterajšej tvorby, v ktorej budú dominovať predovšetkým komorné plastiky a reliéfy v materiáli drevo. Odprezentované budú i diela v materiáli bronz a sochárska kresba. Tematický okruh tvorby autora v širokospektrálnom zábere, od civilistických tém až po sakrálnu tematiku, nesie znaky esteticko-filozofického pretavenia  autorského rukopisu, ktorý evokuje jeho vnútorné cítenie. Stvárňuje jedinečné ľudské mikropríbehy, situačné momenty – lásku, smútok, radosť. Druhá poloha jeho tvorby je humorná, groteskná až ironizujúca.  Posledné tvorivé obdobie, v oblasti komornej tvorby, charakterizujú biblické námety podnietené úvahami o nekonečnom univerze. Myšlienkové posolstvo minulosti premieta do súčasného tvorivého programu, neustále kultivujúc svoj výtvarný názor. Nie sú to len autorove emotívne výpovede, ale  sú to aj hlboké úvahy o zmysle života a súčasnom dianí.

Autor v nitrianskom prostredí žije a tvorí od ukončenia VŠVU v Bratislave (1970).   Počas uvedeného obdobia pre mesto Nitra, ale i iné mestá na Slovensku, realizoval viacero monumentálnych plastík na skultúrnenie životného prostredia. Okrem toho sa v rámci reštaurátorskej práce podieľal na záchrane historických pamiatok pre zachovanie slovenského kultúrneho dedičstva.

Z autorových nitrianskych realizácií spomeniem “Stĺp partnerských miest” pred MsÚ v Nitre, plastiku “Kvet” na sídlisku Chrenová, reliéf  “Ľudia” pre zdravotné stredisko v Nitre, vstupné pylóny do mesta Nitry, etc.. Je autorom insígnie  primátorskej reťaze pre mesto Nitra.

Milan Marciňa sa narodil 25. augusta 1946 v Trenčíne. V r. 1960 – 1964 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor rezbárstvo, u prof. Antona Drexlera a Ludwiga Korkoša. V r. 1964 – 1970  pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v  Bratislave na oddelení všeobecného sochárstva  v ateliéroch  prof. Fraňa Štefunku a  Alexandra Trizuljaka.   Odbor reliéfneho sochárstva absolvoval u prof. Rudolfa Pribiša.

V r. 1970 – 1980 pedagogicky pôsobil, ako odborný asistent,  na Pedagogickej fakulte, Katedre výtvarnej výchovy v Nitre. Od r.1980 pôsobí v slobodnom povolaní.

Svoju tvorbu prezentuje od roku 1970 nielen na kolektívnych, ale i individuálnych výstavách na Slovensku a v zahraničí. Je členom Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska a Združenia N’ 89.

V roku 2011 mu bola udelená Cena primátora mesta Nitry za výrazný prínos v oblasti výtvarného umenia a formovania nitrianskeho mestského prostredia.

Autor žije a tvorí v Nitre.

Výstava je realizovaná pri príležitosti životného jubilea autora.

marcina_pozvanka