06.04.2011

22.05.2011

Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

Reminiscencie Františka Studeného (1911 – 1980)

V tomto roku 2011 si Nitrianska galéria i kultúrna verejnosť pripomína 100. výročie...

Autror: František Studený
Kurátorka: PhDr. Marta Hučková
Miesto konania: Salón NG
Vernisáž: 6. 4. 2011 o 17. 00 hod.
Trvanie výstavy: do 22. 5. 2011

V tomto roku 2011 si Nitrianska galéria i kultúrna verejnosť pripomína 100. výročie narodenia maliara a kresliara, rodáka z nitrianskeho regiónu, Františka Studeného /1911 – 1980/.

František Studený patril k predstaviteľom sociálne orientovaného prúdu slovenského výtvarného umenia. V pražskom prostredí, kde študoval na Českom vysokom učení technickom a paralelne na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity, sa zoznamuje s novými umeleckými trendmi – postimpresionizmom, expresionizmom a kubizmom. Vo svojej bohatej maliarskej tvorbe nadviazal na líniu sociálno-expresívnych tendencií moderného umenia s atribútmi meditatívneho symbolizmu, ktoré transformoval do výbušného maliarskeho realizmu.

Ako krajinár sa sústreďoval na jednoduchosť kompozície, priamosť videnia a čistotu, zjednodušenosť a výrazovosť maliarskeho prednesu. S danými témami vytvoril celé série, ktoré varioval v rôznych farebných škálach a postupne sa dostával k brilantnému podaniu.

Druhá polovica štyridsiatych rokov minulého storočia predstavuje autora ako figuralistu zaoberajúceho sa sociálnou problematikou. František Studený sa v r. 1944 – 1945 zúčastnil protifašistického odboja v Slovenskom národnom povstaní. Vojnové hrôzy, bieda a utrpenie zanechali odozvu v námetovej skladbe diel autora. Koncom druhej svetovej vojny maľuje figurálne kompozície, ktorými chce upozorniť na biedne hmotné pomery proletariátu a pracujúcich más. V danom období vytvoril sériu diel, v ktorých sa kryštalizoval jeho výtvarný prejav založený na dynamickej gradácii farebných tvarov, expresívnom rukopise a harmonickej skladbe obrazových prvkov. V kvetinových zátišiach dominujú chryzantémy, ktoré sú akýmsi autorovým symbolom vyjadrenia smútku z ponurých čias. Jeho paleta sa vyjasňuje až po oslobodení, kedy v dielach Studeného možno evidovať brilantnú sviežosť intenzívnych, citlivo harmonizovaných tónov.

František Studený sa narodil 2. júla 1911 v Novej Vsi nad Žitavou. Na slovenskú výtvarnú scénu vstúpil po absolutóriu na Českom vysokom učení technickom v Prahe v roku 1938. V rokoch 1940 – 1946 najskôr pedagogicky pôsobil na Tisovskom gymnáziu /1940 – 1946/ a od roku 1946 na gymnáziu v Bratislave, kde učil do roku 1950. Od roku 1932 absolvoval viacero zahraničných študijných ciest, z ktorých sa uchovali viaceré námety zaznamenané v jeho študijných kresbách alebo v dielach v technike oleja.

Počas svojho života získal za svoju tvorbu viacero významných ocenení. Spomeniem vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu v roku 1962, v roku 1964 Medailu SNP,, v roku 1970 Pamätnú medailu ZSVU Za zásluhy o rozvoj slovenského výtvarného umenia. V roku 1971 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec a v roku 1978 národný umelec.

František Studený zomrel 22.10. 1980 v Bratislave.

V roku 1982 v súvislosti so správou pozostalosti Františka Studeného Nitrianska galéria niesla jeho meno – Galéria Františka Studeného. Od uvedeného roku do roku 1990 bola vo výstavných priestoroch zriadená stála expozícia jeho tvorby.

Pripravovaná výstava Františka Studeného sa bude zaoberať predovšetkým jeho maliarskou tvorbou, v ktorej budú dominovať krajinné scenérie nielen zo Slovenska, z rodného kraja a okolia Nitry, ale i zo študijných ciest. Priestor bude daný i jeho kvetinovým zátišiam, zátišiam s ovocím a neodmysliteľným kompozíciám s makrelami a udenáčmi. Prezentované diela budú vybrané z bohatej zbierky artefaktov autora, ktoré sa nachádzajú v akvizičnom fonde Nitrianskej galérie.

Foto: S. Žákovič