Autor:
Petr Ochvat

Výber a tvorba zvuku:
Petr Ochvat

Vizuály a technika scény:
Veronika Šmírová

Kurátorka:
Zuzana Žabková

Dátum:
sobota, 18. 5. 2019 o 20:00

Priestor:
Koncertná sála Župného domu

Vstupné zadarmo!
Na stiahnutie:

Tlačová správa

Questions for Dance / FIVE

Osamelé telo v takmer prázdnom priestore v tichu, ktoré sa snaží prežiť 40 minút tak, aby nestratilo pozornosť...

Osamelé telo v takmer prázdnom priestore v tichu, ktoré sa snaží prežiť 40 minút tak, aby nestratilo pozornosť. Ako urobiť pohyb, tak aby to bol, ale aj nebol tanec? Čo je tanec v tej najzákladnejšej forme? Petr Ochvat, mladý český choreograf, ktorý počnúc svojimi prvými choreografickými štúdiami, ktoré nazýva Otázky pre tanec predstavuje v Nitrianskej galérii svoje sólo predstavenie s názvom Otázky pre tanec 5. Toto predstavenie chcelo byť pôvodne duom, kvôli rozchodom sa nateraz stalo sólom, ktoré pozýva diváka k dialógu v kontemplácii. Je vytrhnutím a predĺžením zdieľaného momentu, uvažovaním nad tým, kde nezačína moje telo a kde nekončí tvoj priestor. Čo všetko môžeš dať preč, tak aby ti tam ten tanec ostal? Nemôžeš opustiť prepojenie od temena hlavy až k päte. Seba-cítenie. Musíš vedieť kde si, aby si mohla vedome ovplyvňovať formu. Nemôžeš manipulovať pokiaľ nemáš ten cit.

Vlastnú tvorbu Peter započal sólovou choreografiou Breakdance Dance prezentovanou v roku 2013 na platformách pre mladých choreografov Werkstück (Viedeň), Frisch eingetroffen (Mannheim) a Tanec ostrava (Ostrava). Už vtedy sa zaujímal o to ako prejsť z jednej pozície do druhej, využívajúc pritom takú kĺbovú artikuláciu, ktorá by pre sebauvedomenie zahrňovala ťažko dostupné miesta, ako sú napríklad jednotlivé stavce, alebo články prstov. Pomalosť sa mu stala nástrojom k precíteniu väčšieho množstva kĺbov. Tá mu umožňuje nielen detailnejšie preciťovať telo v akcii, ale takisto zviditeľniť a komunikovať s divákom také pohybové súvislosti a pozície, ktoré by v rýchlejšom tempe inak zanikli. Od počiatočného odkazu k break dance pozíciám sa jeho nová práca Questions for Dance 5/Otázky pre tanec 5 uberá k odkazu break dance logiky pohybového reťazenia. Viac ako o formu, alebo choreografiu ako takú, mu ide nakoniec o vytvorenie situácie sebauvedomovania sa pred divákom, o konfrontáciu s určitým spôsobom žitia vo fyzickom tele, o naliehavosť denného snenia, nenásilné a necenzurované bádanie, ktoré dekonštrukciou pôvodnej formy break dance prevádza diváka vykĺbenými polohami tela, nepohodlnosťou, ktorá sa v pomalosti zlieva do istého paradoxného komfortu meditácie.

Zuzana Žabková

Petr Ochvat je freelance choreograf v súčasnej dobe žijúci v Ostrave (CZ). Od roku 2010 pôsobil hlavne na viedenskej scéne súčasného tanca, spolupracoval s viacerými tanečnými skupinami a choreografmi, ako; Georg Blaschke/M.A.P. Vienna, Christine Gaigg/2nd Nature, Milan Kozánek/Artyci. V roku 2013 založil spolu s Annou Prokopovou (CZ) a Kostas Kekis (GR) vo Viedni svoju vlastnú tanečnú skupinu Maggie Palms. Ich predstavenie It Beats Soft in the Veins bolo prezentované v rámci platformy pre mladých choreografov s názvom 8:tension na festivale Impulstanz v roku 2017. Toto predstavenie bolo nominované na cenu Prix Jardin d´Europe 2017. V minulosti bol podporený Českým centrom vo Viedni a v Madride, rakúskym Ministerstvom pre EU, umenie, kultúru a médiá a štipendiami DanceWEB Scholarship a Tanzquartier Wien.

Podujatie sa koná v rámci Týždňa Nitrianskej galérie a Noci múzeí a galérií.
Predstavenie bolo vybrané z projektov zaslaných do Výzvy Nitrianskej galérie.