Autori: 
Iveta Bradáčová (CZ), Petr Brožka (CZ), Josef Lorenc (CZ), Sun Young Kang (USA), Daniel Szalai (SK), Petra Vichrová (CZ), Lenka Vilhelmová (CZ)

Kurátorka 
Zuzana Duchková (CZ)

Vernisáž
štvrtok 28. 11. 2019 v 18.30

Trvanie výstavy
29. 11. 2019 – 26. 1. 2020

Miesto konania:
Salón
Mediálna odozva: 

Kvôli umocneniu myšlienky... [my nitra]

Na stiahnutie: 

Tlačová správa
Pozvánka
Kurátorský text
Vernisáž výstavy: 

          

Zn.: Nová existence

Výstava sedmi umělců z Čech, Slovenska a Spojených států...

Výstava sedmi umělců z Čech, Slovenska a Spojených států s názvem Zn.: Nová existence navazuje na dvě předchozí výstavy Bílá laboratoř (prosinec 2016 v Galerii města Olomouce) a Sleva na šelmu (červen 2018 v Galerii Prácheňského muzea v Písku). Tím, že se jedná o projekt několika výtvarníků z různých zemí, jiných věkových kategorií, a především odlišných výtvarných přístupů, nabízí výše uvedené téma velkou škálu zobrazení zahrnující dvojrozměrná i trojrozměrná díla či koncepční projekty používající různé techniky (grafické techniky, digitální fotografie, kresba) i materiály (porcelán, papír, dřevo).

Zastřešujícím tématem současné výstavy i dvou předešlých projektů je pojem identita jedince a jeho komunikace se sebou samým a se svým okolím. Výstava Bílá laboratoř se vztahovala především k tématu prázdného prostoru a k potencialitě jeho naplnění; Sleva na šelmu tematizovala proměnlivou identitu člověka jako bezčasového hrdiny uprostřed různých sociálních interakcí.  Současná výstava Zn.: Nová existence v Nitrianskej galérii se váže na v současnosti velmi diskutované téma vztahu minulosti, přítomnosti, budoucnosti a jejich vzájemné interakce v souvislosti s vnímáním individua, který se pohybuje v časoprostoru/ prostoročasu. Název výstavy je citací mnoha inzerátů, které se objevovaly v novinách v dobách, které byly něčím zlomové, ať už to byl rok 1938/ 39, doba poválečná či „zlatá šedesátá“ na území Československa atp. Nová existence pro své pisatele představovala snahu vyrovnání se s minulostí, která tolik ovlivňovala jejich přítomnost, a pokus vplout do budoucnosti, o níž mohli snít, ale též se jí obávat.

Pro vystavující umělce – Ivetu Bradáčovou, Petra Brožku, Sun Young Kang, Josefa Lorence, Daniela Szalaie, Petru Vichrovou a Lenku Vilhelmovou se téma „nové existence“ stala určitou výzvou, kterou každý z nich uchopil velmi individuálně a někteří i velmi osobně.

Iveta Bradáčová (*1992 v Třebíči)

absolvovala Fakulta výtvarných umění v Brně, obor malba, v ateliéru prof. MgA. Petra Kvíčaly a následně stejný obor na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru doc. MgA. Jiřího Černického. Představitelka nejmladší generace českých výtvarnic se ve svých dílech často zajímá o prolínání času, tzn. minulosti, přítomnosti a budoucnosti v souvislosti s kolektivní pamětí. Vybírá si příběhy a specifické situace, ve kterých hledá jejich pravdivost a souvztažnost k jednotlivcům i celé společnosti.

Petr Brožka (*1974 v Českých Budějovicích)

absolvoval po studiu na SPŠK Bechyně Fakultu výtvarných umění při VUT, atelier Intermedia prof. Petra Kvíčaly a následné postgraduální doktorské studium tamtéž. Zaměřuje se převážně na multimediální tvorbu, fotografii a malbu. Jeho díla byla v poslední době prezentována na několika významných přehlídkách současného umění.

Sun Young Kang (*1977 v Ulsan, Jižní Korea)

Vystudovala obor knižní malba na University of Art ve Philadelfii a předtím korejskou malbu na Ewha Woman´s University v Soulu v Jižní Koreji. V současnosti působí jako konceptuální umělkyně zaměřující se na rozsáhlé instalace i velmi intimní autorské knihy, v nichž se věnuje tématům, která propojuje se svými osobními prožitky. Je držitelkou mnoha ocenění jak ze své rodné země, tak ze Spojených států amerických.

Josef Lorenc (*1958 v Českých Budějovicích)

absolvoval SPŠK Bechyně, Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a postgraduální doktorské studium na Fakultě výtvarných umění univerzity v Radomu (PL) u prof. A. Olszewského. Zabývá se designem užité keramiky, realizacemi v architektuře, volnou keramickou plastikou a reliéfem, medailérstvím a příležitostně i sklářskou tvorbou.

Daniel Szalai (*1964 v Komárne)

absolvoval po SŠUP v Bratislavě Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor textilní výtvarnictví prof. Bohuslav Felcmana. Docenturu získal na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Kromě pedagogické činnosti se věnuje ve své tvorbě recyklování netradičních materiálů jako jsou například rentgenové snímky lidského těla a grafickému a textilnímu designu. Jeho díla se pravidelně objevují na významných výstavách na Slovensku i v zahraničí.

Petra Vichrová (*1978 v Počátkách)

vystudovala PF v Hradci Králové a v Českých Budějovicích a poté Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliéru klasických malířských technik prof. Zdeňka Berana. V současnosti se zabývá v rámci doktorského studia na Masarykově univerzitě v Brně tématem výtvarného studia skutečnosti v současné výtvarné výchově. Ve své výtvarné tvorbě se věnuje tématům, která se dotýkají vody, hlubin a deformacím odrážející se na vodní hladině, zpracovaných realistickou formou.

Lenka Vilhelmová (*1957 v Praze)

studovala na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Ladislava Čepeláka a na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě získala docenturu pro volné umění a design. Ve své grafické i malířské tvorbě kombinuje klasické postupy  s netradičními technikami, s chutí experimentuje a ráda svými pracemi vstupuje do prostoru. Je držitelkou mnoha ocenění; v letošním roce získala Cenu Vladimíra Boudníka.

Zuzana Duchková (*1985 v Českých Budějovicích)

Po absolvování Biskupského gymnázia J. N. Neumanna v Českých Budějovicích vystudovala Filozofickou fakultu Jihočeské univerzity tamtéž, obor kulturní historie. Doktorské studium v oboru obecné antropologie dokončila na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. K oblastem jejího zájmu patří dějiny moderního umění, zejména otázky spojené s uměleckou tvorbou první poloviny dvacátého století, a moderní urbánní dějiny (především Prahy, Berlína a Londýna).  Je kurátorkou vybraných výstavních projektů současného umění.


Pohľady z výstavy: