Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková

Vernisáž výstavy:
štvrtok 22. 6. 2017
o 18.30 hod


Trvanie výstavy:
23. 6. 2017 – 3. 9. 2017

Miesto konania:
Reprezentačné sály
Na stiahnutie:

Pozvánka
Tlačová správa
Vernisáž výstavy:

              

Petra Nováková-Ondreičková — Morseovka

Projekt Morseovka je doteraz najrozsiahlejšou autorskou prezentáciou Petry Novákovej-Ondreičkovej (1968) na Slovensku...

Projekt Morseovka je doteraz najrozsiahlejšou autorskou prezentáciou Petry Novákovej-Ondreičkovej (1968) na Slovensku. Umelkyňa kódmi – signálmi Morseovej abecedy reflektuje pocit jedinca z urbanizmu miesta, jeho štruktúry. Ťažiskom je citlivé narábanie s rôznymi materiálmi (najmä však s papierom), ich eklektická mixáž, recyklácia. Vizuálny jazykom spracováva svoje myšlienky z architektúry najmä prostredníctvom papiera. Gesto zanechania stopy v materiáli papiera nám naznačuje „to prázdno“ v hmote (mesta, človeka). Morzeovka je v tomto zmysle chápaná aj ako pocit z tmavého mesta, ktoré v diaľke svetielkuje (bodkuje, čiarkuje) a vysiela nám svoje signály o samote a osamotení v priestore mraveniska mesta, ktoré občas každý jedinec v živote zažije. Priestorové abstrakcie, ale aj olejomaľby vytvárajúce dojem krajiny sú vizualizované výtvarné pocity ľudského bytia. Autorka vytvára diela v cykloch, v ktorých sa vyjadruje ku krajine. Veľký priestor pohlcuje limitovaný rozmer zvoleného materiálu. Za zmienku stojí aj veľmi dôležitý moment – proces „autorecyklácie“ vlastných diel. Cirkulácia tvorby – vzniknutý odpad z papiera pri rezaní/kreslení nožom (vy)užíva v iných inštaláciách či kolážach, čím má tvorba veľmi efemérny výraz s prívlastkom hand-made.

Petra Nováková-Ondreičková študovala na ŠUP v Bratislave (odd. textilného výtvarníctva: J. Berger, K. Pichler) a na Vysokej škole umělecko- průmyslovej v Prahe (Ateliér textilnej alternatívy: A. Matasová). Na slovenskej výtvarnej scéne zarezonovala ako autorka generácie, ktorá nastúpila v 90. rokoch 20. storočia. Zúčastnila sa mnohých kultových výstav, ktoré sú už súčasťou slovenských dejín umenia 20. storočia: napr. Marginália (PGU Žilina, 1994), Pars pro toto (SNG Bratislava, 1995), Sen o múzeu (PGU Žilina, 1995), Paradigma žena (PGU Žilina, 1996), Medzisvet (SNG Bratislava, 1998), Slovak Art for Free (Biennale di Venezia, SK-CZ pavilón, 1999). Je držiteľkou Grand Prix Bienále voľného umenia SVÚ v roku 2012. Žije a pracuje najmä v Prahe.

(Názov výstavy zámerne obsahuje bohemizmus „morseovka“, chceli sme tým pomyselne poukázať na akúsi neukotvenosť autorky na slovenskej i českej výtvarnej scéne.)

Pohľady z výstavy:

                                       


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.