Hosť:
Tomáš Roubal (CZ)

Kurátor:
Róbert Repka

Vernisáž:
štvrtok, 13. decembra 2018 o 17:30 hod.

Výstava potrvá do 27. 1. 2019

Miesto:
Galéria mladých


Na stiahnutie:

Tlačová správa
Pozvánka
Mediálna odozva:

Dve vízie o vnímaní času
[mynitra.sk]
Vernisáž výstavy:

           

Juraj Rattaj — Lay-off

Na pozadí zdanlivo banálneho dialógu o spôsobe trávenia dovolenky, Juraj rozvíja širší konflikt spojený so súčasným chápaním a konceptualizáciou času...

JURAJ RATTAJ

Na pozadí zdanlivo banálneho dialógu o spôsobe trávenia dovolenky, Juraj rozvíja širší konflikt spojený so súčasným chápaním a konceptualizáciou času. Nástup technológií, ktoré radikálne komprimujú čas a priestor, automatizujú procesy, zintenzívňujú efektivitu, produkciu a akumuláciu, sľubuje viac času pre kreativitu, regeneráciu, kontempláciu, a osobný rozvoj. Je tento prísľub ilúziou a prinesie akurát nové zväzujúce mechanizmy pre ďalšiu produkciu, akumuláciu, investíciu, absorpciu a konzumovanie? Aký by mal byť a bude charakter času a dobrovoľnosti či závislosti nášho vzťahu k nemu v dobe automatizácie a zdanlivého nahrádzania kreatívneho ľudského potenciálu?

Juraj túto dilemu komentuje fragmentom interiéru ohlodaného korpusu horskej lanovky. V nej osadená oceľová sochárska konštrukcia, svojimi formálnymi a materiálovými dispozíciami pripomína robota. Na toho hlave je osadený displej s ručne namodelovaným portrétom, ktorý navodzuje autenticitu humánneho. Jediný ľudsky-autentický prvok je však odosobnený, človeku odcudzený, odťažitý ako súčasná sociálno-technologická realita. Portrét uzavretý v skle, ktorý evokuje transparentnosť, dosah a kontrolu, je možné sledovať len cez jeho odraz, ktorý ešte viac odďaľuje a izoluje jeho ľudskú esenciu. Je možné prejaviť ľútosť pre niečo neživo ľudské? Akým spôsobom ovplyvní technológia sociálnu realitu, interakciu človeka s človekom a technológiou?

TOMÁŠ ROUBAL

Komentovanie súčasných socio-kultúrnych fenoménov je v Tomášovej tvorbe sprevádzané silným expresívnym, takmer brutálnym sochárskym jazykom. Jeho prístup k materiálu ako aj finálna formálna podoba evokujú „primitívne“ či „praveké“ výtvarné zobrazenia. Účelová jednoduchosť Tomášových diel je zintenzívnená výberom surových materiálov, ako betón či kov. Materiálová a výtvarná surovosť jeho prístupu umocňuje výpovednú silu diel pre pozorovateľov. Výtvarné spracovanie však nie je hrubé, prístup k materiálu je citlivý a s dôrazom na detail, krivku a líniu no zároveň s istým, takmer satirickým presahom do sfér „každodenných domácich dekorácií“.

Brutálny a archaickosť-evokujúci výtvarný jazyk je v silnom až paradoxnom kontraste voči Tomášovým konceptuálnym a tematickým východiskám. Priamočiary komentár aktuálnych socio-ekonomických premien vyobrazený tak pôsobí ako kolektívne memento súčasnosti pre budúcnosť. Tieto „artefakty“ aktuálnych hodnôt a javov, ktoré častokrát kolektívne adorujeme, sú vyobrazené ako budúce archeologické nálezisko. Zároveň však archaickosť takýchto zobrazení ironizuje a satirizuje ich aktuálnosť a súčasnosť ako hodnoty a dôvody pre ktoré sa javia kolektívne dôležité a významné.

JURAJ RATTAJ (1984)
Výtvarník a galerista Juraj Rattaj absolvoval ateliér Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre na VŠVU v Bratislave pod vedením profesora Patrika Kovačovského. Počas štúdia sa zúčastnil internej dvoj-semestrálnej stáže na katedre intermédií u Ilony Németh. K najdôležitejším výstavám patria: See Through Your Finger (2018), v spolupráci s Jaroslavom Kyšom, Kunstraum Super, Viedeň; Spoločenstvo úľa, Schaubmarov Mlyn SNG, Pezinok; Materiál v pohybe (2017), galéria Tvar, Brno. Od roku 2011 spravuje artist-run galériu HotDock, ktorá je zameraná na krátke prezentácie začínajúcich mladých autorov, kde doteraz zorganizoval viac ako päťdesiat výstav. V súčasnosti žije a tvorí v Bratislave, momentálne pôsobí ako doktorand na VŠVU.

TOMÁŠ ROUBAL (1982)
Maliar a sochár Tomáš Roubal ukončil Grafiku a iné médiá na Bratislavskej VŠVU u profesora Róberta Jančoviča v roku 2008. Počas štúdia sa zúčastnil výmenných pobytov vo Viedni a nemeckom Trieri. Medzi jeho najdôležitejšie výstavy patria: Cena/výkon (2018), HotDock Gallery, Bratislava; Hostilita, Altán Klamovka, Praha; Factory (2017), Berlinskej model, Praha; Česká dioráma (2017), Nevan Contempo, Praha; či výstava Expozice (2017) spolu s Jurajom Rattajom v Pražských Flexup Gallery a Galerie Kód. Za autorskú knihu Black Book, ktorá je prakticky bez textu, získal ocenenie Najkrajšia kniha roka 2012 Ministerstva kultúry ČR. V súčasnosti žije a tvorí v Prahe.


Pohľady z výstavy

                      


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.