Autor: ERIK BINDER
Kurátor: Omar Mirza

Vernisáž:
štvrtok 21. septembra 2017
o 18.30 hod.


Trvanie výstavy:
21. 9. – 19. 11. 2017

Miesto konania:
Reprezentačné sály

Sprievodné podujatie:
sobota 23. septembra 2017 o 19.30 hod. - Komentovaná prehliadka výstavy za účasti autora a kurátora, ktorá sa uskutoční v rámci Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra.
Na stiahnutie:

Pozvánka
Tlačová správa

hmotel Hybe

Výstava bola z technických príčin zrušená.

Stráviť detstvo v horskom hoteli, ktorý vyzerá ako horizontálny panelák, je určite jedinečná skúsenosť. V moteli obklopenom hlbokým lesom neďaleko obce Hybe sa striedalo množstvo domácich hostí i valutových cudzincov, komunistických papalášov, škôl v prírode či postrevolučných mafiánov. hMotel mHybe toto všetko prežil, no divoká mečiarovská privatizácia 90. rokov mu zasadila smrteľný úder. Objekt je už dlhé roky nevyužívaný, no napriek tomu stále záhadne neschátral.

Erik Binder svoju prvú samostatnú výstavu v Nitrianskej galérii koncipuje ako „Gesamtkunstwerk“ – organickú melanž z archívnych, umeleckých, materiálnych, zo spirituálnych i špiritistických ingrediencií, archeo(ne)logicky vydestilovaných z prostredia hmotela Hybe, jeho architektúry, okolia, minulosti, súčasnosti, tajných zákutí a príbehov.

Metóda Binderovej práce/nepráce/nadpráce je dokumentačná, akčná, improvizačná, hmotná i nehmotná, metaforická, metafyzická, stratosférická a predovšetkým strategicky (an)estetická. Návštevníkov výstavy jej autor prevedie rôznymi časovými a priestorovými rovinami, vďaka čomu sa ocitnú opäť v koži dieťaťa nazerajúceho na svet cez kľúčovú dierku.

Na pozadí subjektívnej mytológie a rodinnej histórie načrtáva Erik Binder nedávne dejiny Slovenska a rôzne politické a spoločenské zmeny, ktorých svedkom bol aj tento tajomný motel.Dôležitou súčasťou výstavy bude netradične poňatý katalóg – mentálna, fyzická, textová a obrazová mapa, dopĺňajúca, čiastočne objasňujúca a čiastočne zahmlievajúca celý príbeh.

Erik Binder sa narodil 21. februára 1974 v obci Hnúšťa-Likier. Do svojich osemnástich rokov žil v Moteli Hybe, v ktorom jeho matka pracovala ako prevádzkarka. V rokoch 1991 – 1996 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (grafika: prof. Jančovič, maľba: prof. Fischer). V rokoch 1997 – 1998 absolvoval študijný pobyt na Akadémii výtvarných umení v Prahe (grafika: doc. Kokolia). Od roku 2002 pôsobil ako asistent profesora Fischera na VŠVU, v roku 2010 tu obhájil dizertačnú prácu Prieniky medzi vedou a umením a bol mu priznaný titul ArtD. V rokoch 2001 a 2007 bol finalistom Ceny Oskára Čepana. V roku 2003 s českou skupinou Kamera Skura vystavoval v Česko-slovenskom pavilóne na Bienále v Benátkach inštaláciu Superstart – trojmetrovú sochu Ježiša Krista štylizovaného ako gymnastu cvičiaceho na kruhoch, povzbudzovaného futbalovými fanúšikmi.

Tvorba Erika Bindera je mimoriadne rozmanitá a pohybuje sa naprieč všetkými výtvarnými médiami a materiálmi. Jeho diela vznikajú spontánne, často až na konci procesu tvorby či priamo na výstave. Pracuje s rozmanitými vizuálnymi odkazmi inšpirovanými reklamou, graffiti, hip-hopom, kung-fu, komiksami, východnou filozofiou a západnou popkultúrou. Svoj totálny prístup k tvorbe sprostredkúva divákom tým, že dokáže akýkoľvek banálny predmet pretvoriť a dať do nových, vizuálne i obsahovo bohatých a nečakaných súvislostí. Je tvorca nespútaný, hravý, humorný a ironický, ale aj dumajúci a skúmajúci, ktorý dokáže v jednom diele zmixovať námety z populárnej kultúry s filozofickými myšlienkami. Žije a tvorí všade, aktuálne najmä vo svojom ateliéri – bývalej výmenníkovej stanici v bratislavskej Karlovej Vsi.

Omar Mirza


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.