Autori: 
Štefan Belohradský, Pavlína Fichta Čierna, Daniel Fischer, Dávid Demjanovič a Jarmila Mitríková, Jozef Kostka, Mária Machatová, Marián Meško, Igor Minárik, Marián Mudroch, Miroslav Nicz, Alojz Klimo, Mira Podmanická, Ľubo Stacho, Monika Pascoe Mikyšková, Ivana Sláviková, Olja Triaška Stefanović, Ján Triaška, Lucia Tallová, Rudolf Sikora 


Kurátor: 
Ľudmila Kasaj Poláčková

Výstava sprístupnená:
piatok, 5. 5. 2017
 

Trvanie výstavy:
4. 5. 2017 — 11. 6. 2017

Reprezentačné sály
Na stiahnutie

Pozvánka
Tlačová správa
Mediálna odozva

Adam Šakový aj Akvizície...
MY Nitrianske noviny

Výber z akvizícií (2011 — 2016)

Výber z prírastkov zbierkového fondu Nitrianskej galérie...

Výstava prezentuje výber z prírastkov zbierkového fondu Nitrianskej galérie získaných v období posledných piatich rokov. Galéria za toto obdobie získala do svojich zbierok 184 zbierkových predmetov. Nadobudnuté zbierkové predmety sú prezentované verejnosti formou výstav, sprievodných výskumných a kultúrno-výchovných projektov galérie. Reprezentatívnosť kolekcie umocňujú početné výpožičky diel z fondu Nitrianskej galérie na externé projekty do galérii doma i v zahraničí (ide o diela napríklad Milana Adamčiaka, Martina Piačeka, Karola Pichlera, Petra Meluzina, Pavly Scerankovej, či Jany Želibskej).Vystavenie akvizícií je krokom inštitúcie priblížiť divákovi časť práce so zbierkovým fondom. Návštevník má možnosť vzhliadnuť diela od etablovaných autorov staršej generácie až po autorov nesúci kód mladosti, no už etablovanosti na výtvarnej scéne. Cieleným výberom galérie je dopĺňať zbierky o diela domácich umelkýň a umelcov, ktorých tvorba je nedostatočne zastúpená alebo úplne absentuje v zbierkovom fonde. Inštitúcia tak vytvára reprezentatívnu kolekciu domáceho umenia 20.storočia až po súčasnosť, ktorého význam zapadá do kontextu umenia strednej Európy.  Ťažiskom výberu tejto kolekcie bolo hlavne prezentovať diela, ktoré ešte neboli nikdy vystavené, resp. boli vystavené minimálne.


                                


Vystavené akvizície podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.