Vystavujúci:
Študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy
Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Kurátor:
Martin Kratochvil

Vernisáž:
štvrtok 15. februára 2018
o 18.00 hod.

Trvanie výstavy:
15. 2. 2018 – 4. 3. 2018

Miesto konania: Bunker
Na stiahnutie:

Pozvánka [pdf]
Tlačová správa[pdf]
Mediálna odozva:

Pavúky, deravé telá... [MYnitra]
Vernisáž výstavy:

               

TA BU BU

Vo výstavných priestoroch Bunkra Nitrianskej galérie sa už tradične predstavujú študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre...

Vo výstavných priestoroch Bunkra Nitrianskej galérie sa už tradične predstavujú študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Tohoročný výstavný projekt s názvom TA BU BU reflektuje problematiku tabuizovaných tém v osobnom živote človeka a spoločnosti. Študenti skúmali tému strachu, odmietania, či vyhýbania sa javom, procesom a veciam vo svojom živote. Vo svojich bádaniach sumarizovali množstvo individuálnych fóbií a charakterizovali strach ako negatívny pocit znepokojenia z možného ohrozenia či nepríjemnej emócie. Uvažovali, ako výtvarne vyjadriť tému negatívneho zážitku a ako sa s osobným problémom vyrovnať a spracovať ho. Svojimi dielami vytvárajú prostredie, ktoré divákom ponúka možnosť vnímať vlastné tabuizované témy, ktoré obsahujú širšie spoločenské vedomie odmietaného.

Výtvarné diela reagujú na prostredie galérie Bunkra a sú realizáciami pre dané miesto. Na výstave sú zastúpené rôzne médiá, ako napríklad interaktívne objekty, socha, materiálová inštalácia site-specific, odliatky grafík či konštruovaný reliéf.

Výstava TA BU BU ponúka divákovi zážitok ako podnet pre úvahu nad osobnými ako aj spoločenskými témami, ktoré nás znepokojujú a ktoré máme problém riešiť.


Pohľady z výstavy