Autorka:
Lucia Horňáková Černayová

Kurátorka:
Zuzana Janečková

Vernisáž:
štvrtok, 11. februára 2016 o 17:00

Výstava potrvá do 13. 3. 2016

Galéria mladých
Nitrianska galéria
Župné nám. 3
Nitra
Na stiahnutie

Pozvánka vo formáte pdf
Tlačová správa
Mediálna odozva

Pokrčené fotografie sú jabĺčka zo zmiznutých sadov (vasa.nitra.sk)
Vernisáž výstavy:

          

STROM_DOM_STROM_

Virtuálne mentálne mapy neexistujúcich krajín prostredníctvom kolektívnej pamäti obyvateľov...

Lucia Horňáková Černayová sa dlhodobo zaoberá hodnotami nielen materiálnych, ale aj sociálnych a umeleckých entít. Aktuálne sa venuje téme neexistujúcich vecí a priestorov, pričom problematizuje v dejinách umenia už niekoľkokrát spracovaný pojem prázdna a prázdnoty. Zároveň sa pokúša o autorské definície toho, čo bolo pomenované ako vnútorná krajina, pamäť miesta a mentálna mapa. Obsahovo sa dotýka aktivizmu, pričom odkrýva nedostatky sociálnych istôt v súčasnom svete.

Na výstave prezentuje dielo sad_strom_dom_, ktoré kontinuálne nadväzuje na starší projekt Pod hladinou. V prezentovanej inštalácii vytvára virtuálne mentálne mapy neexistujúcich krajín prostredníctvom kolektívnej pamäti obyvateľov (fotografie, texty, videá). Dôležitým prvkom je spolupráca s niekoľkými bývalými obyvateľmi miest v súčasnosti zatopených pod hladinou vodnej nádrže Nosice. Autorka v projekte tematizuje svoj dlhodobý záujem o oblasti, obce a dediny, ktoré museli byť pri stavbách priehrad na riekach presídlené a opustené. Uvažuje nad bytostnými otázkami typu – aký je to pocit vidieť búrať svoj vlastný dom? Zaujíma sa o osudy ľudí, ktoré sa môžu odohrávať kdekoľvek, a to nielen v Nosiciach a na Slovensku, či už vplyvmi človeka alebo prírodných živlov. Hladinu v tomto projekte vníma aj symbolicky ako deliacu plochu v čase – medzi tým čo je a čo bolo.

Autorka reaguje na problémy slovenského poľnohospodárstva a sentimentálny vzťah k sadeniu, všíma si neudržiavané a chátrajúce sady medzi Stupavou a Lamačom, ktoré sa postupne menia buď na nákupné centrá, alebo na luxusné pozemky pre výstavbu nových rodinných domov v satelitných obciach Bratislavy. Tento vývin sa javí ako nezvratný, narúša prirodzené biotopy a neľútostne pohlcuje pôvodnú krajinu v prospech finančných developerov, ktorí ju požierajú ako novodobí predátori.

Lucia Horňáková Čeranyová (*1983, Nové Zámky) študovala v rokoch 2001-2005 na Akadémii umení v Banskej Bystrici v Ateliéri interaktívnej maľby u prof. Stanislava Balka a v rokoch 2005-2008 na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne v Ateliéri Environment – konceptuálne tendencie u prof. Vladimíra Mertu. Jej diela boli prezentované v Čechách aj na Slovensku a to na niekoľkých skupinových aj samostatných výstavách. V Galérii mladých v Nitre sa predstavila už v roku 2004 na skupinovej výstave Po schodoch a v priestore Bunker v roku 2011 samostatnou výstavou Doma. Od roku 2013 je spoluorganizátorkou projektu HALA Merina v Trenčíne. Ukážky jej tvorby nájdete na www.luciahornak.sk

Zuzana Janečková


Pohľady z výstavy: