Vystavujúci
Margaréta Majáková, Patrícia Hudáčková, Zita Zemanová, Andrea Chochoľáková, Andrej Porubský, Zsófia Karácsony, Margaréta Dobošová, Gabriela Haladejová, Henrieta Košturiaková, Zuzana Lanková, Viktória Mravíková, Silvia Novosadová, Želmíra Kósová

Kurátori
Martin Kratochvil, Jana Minariková, Ľubomír Zabadal

Vernisáž
20. 2. 2020 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy
21. 2. – 8. 3. 2020

Miesto konania
Bunker
Mediálna odozva

Podľa študentov je všetko... [my nitra]

Na stiahnutie

Pozvánka
Tlačová správa
Vernisáž výstavy

        

Sieť podľa Siete

Na počiatku bola Sieť. Tá Sieť bola v Sieti a tá sieť bola Sieťou. Ona bola na počiatku v Sieti...

Na počiatku bola Sieť. Tá Sieť bola v Sieti a tá sieť bola Sieťou. Ona bola na počiatku v Sieti. Ňou vzniklo všetko a bez nej nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. A v nej bola Sieť a Sieť bola Sieťou Sietí. A tá Sieť v Sieti svieti ale Sieť ju nepohltila. Od Siete bola poslaná Sieť; volala sa Sieť. Prišla ako Sieť vydať Sieť o Sieti aby všetci prostredníctvom nej v Sieť uverili.

Sieť svojím polysémantickým charakterom pokrýva široké spektrum vecí a javov v spoločenskom i v osobnom živote človeka. Sieť vnímame ako útvar spletený z vlákien, ktorých spojenia spravidla vytvárajú štvoruholníkové očká. Prenesene chápeme sieť ako rozvetvenú, sústavu zariadení, vedení, línií, najmä pre rozvod alebo prenos nejakých médií alebo informácií Sieť tiež môžeme chápať ako štruktúru či matematický model telesa.

Výtvarné výpovede študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre reflektujú tému Sieť s ohľadom na špecifiká a možnosti materializácie vo výstavných priestoroch Bunkra.


Pohľady z výstavy