Vystavujúci
študentky a študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Kurátor
Martin Kratochvil

Vernisáž
20. 2. 2020 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy
21. 2. – 8. 3. 2020

Miesto konania
Bunker
Na stiahnutie

Pozvánka
Tlačová správa

Pripravujeme:
Sieť podľa Siete

Na počiatku bola Sieť. Tá Sieť bola v Sieti a tá sieť bola Sieťou. Ona bola na počiatku v Sieti...

Na počiatku bola Sieť. Tá Sieť bola v Sieti a tá sieť bola Sieťou. Ona bola na počiatku v Sieti. Ňou vzniklo všetko a bez nej nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. A v nej bola Sieť a Sieť bola Sieťou Sietí. A tá Sieť v Sieti svieti ale Sieť ju nepohltila. Od Siete bola poslaná Sieť; volala sa Sieť. Prišla ako Sieť vydať Sieť o Sieti aby všetci prostredníctvom nej v Sieť uverili.

Sieť svojím polysémantickým charakterom pokrýva široké spektrum vecí a javov v spoločenskom i v osobnom živote človeka. Sieť vnímame ako útvar spletený z vlákien, ktorých spojenia spravidla vytvárajú štvoruholníkové očká. Prenesene chápeme sieť ako rozvetvenú, sústavu zariadení, vedení, línií, najmä pre rozvod alebo prenos nejakých médií alebo informácií Sieť tiež môžeme chápať ako štruktúru či matematický model telesa.

Výtvarné výpovede študentov Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre reflektujú tému Sieť s ohľadom na špecifiká a možnosti materializácie vo výstavných priestoroch Bunkra.