Vystavujúci autori:
Michal Cáb (CZ), Marek Hlaváč (CZ)

Kurátorka:
Katarína Gatialová

Vernisáž:
štvrtok, 22/2/2018 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy:
22/2 – 8/4/2018

Miesto konania:
Galéria mladých
Na stiahnutie:

Tlačová správa
Pozvánka
Pozvánka tlačová verzia
Mediálna odozva::

V galérii môžete nelegálne... [mynitra]
Vernisáž výstavy:

          

Po rádiu

Výstava Po rádiu zoznamuje diváka s možnosťami výroby vlastných rádiových zariadení, sprostredkuje mu radosť z možnosti "zbastliť" si sám doma niečo funkčné a použiteľné, ako hacknúť obyčajný USB prijímač na televízne vysielanie a spraviť si z neho softwarom ovládané rádio...

V Manifeste radioartu* z roku 2008 japonský umelec Tetsuo Kogawa na základe vlastných skúseností vymedzuje tento pojem vo vzťahu k internetu, rozhlasovému vysielaniu, hudbe alebo soundartu. Radioart (ktorý sa podľa neho musí písať dokopy ako jedno slovo) využíva rádio nielen ako médium, ale samotné vysielanie je pre neho významnou témou. Radioart je podľa neho skôr procesuálnym umením než umením objektu.

Radioart je spojený s tzv. makers culture, alebo u nás lepšie s kutilstvom a bastlením. Rádio kluby boli u nás v minulosti lokálnymi bunkami šírenia vedomostí a schopností, často na hrane so zákonmi. Pre rádioamatérov je vysielanie a ich technické vybavenie nekonečnou výzvou, mnohí si dokážu stavať stále lepšie prijímače a antény. Na túto DIY kultúru radioart nevyhnutne nadväzuje. Kogawa sám vyvíja jednoduché a veľmi skladné rádiové zariadenia, ktorých schémy a návody na výrobu si môžete stiahnuť na jeho stránke.

Rádiová komunikácia prebieha jednosmerne, vždy je v jednom čase buď vysielač a vysielateľ, alebo prímač a prijímateľ. Nikty nie naraz, vstup alebo výstup, I/O. Radioart sa bez reflexie tohto faktu nezaobíde.

Rádio je vždy politické médium, a teda aj radioart je nevyhnutne politický, napriek tomu, že sa o tomto rozmere v manifeste až tak nepíše. Každé vysielanie je buď oficiálne, zákonné a povolené, alebo neoficiálne, odbojové, podvratné a pirátske. Po celom svete je rádiová komunikácia prísne stráženou oblasťou. Spektrum elekromagnetického vlnenia od 9kHz až po 105 GHz je ošetrené zákonmi a nariadeniami, často s prísnymi sankciami za narušenie najužívanejších frekvenčných pásiem.

Výstava Po rádiu dvoch aktívnych českých umelcov Michala Cába a Marka Hlaváča v Galérii mladých je procesom, o akom píše Tetsuo vo svojom manifeste. Zoznamuje diváka s možnosťami výroby vlastných rádiových zariadení, sprostredkuje mu radosť z možnosti “zbastliť” si sám doma niečo funkčné a použiteľné, ako hacknúť obyčajný USB prijímač na televízne vysielanie a spraviť si z neho softwarom ovládané rádio. Autori takéto zariadenia priamo vyrábajú a používajú na výstave. Inštalácia sa tiež veľmi otvorene vyrovnáva s možnosťou protizákonného použitia rádiových vysielačov. Diváka s rádiom v ruke prevedie po schodoch galérie od základného predstavenia problematiky cez počúvanie ilegálneho lokálneho vysielania v tradičnom FM pásme až po dilemu, či má divák sám vedome porušiť zákon a spustiť krátke protizákonné vysielanie. Divák sa ocitá v pozícii vysielateľa, bez spätnej väzby a možnosti dozvedieť sa o existencii alebo množstve prijímateľov.

Txt: Katarína Gatialová

*http://anarchy.translocal.jp

Michal Cáb vyštudoval teológiu a postgraduálne Akadémiu výtvarných umení v Prahe u Tomáša Vaňeka v ateliéri Intermédia III. Venuje sa noisovej improvizácii, programovaniu syntetizátorov, zvukových inštalácií a audiovízie. Vo svojej pedagogickej a umeleckej praxi sa zaoberá prevažne problematikou využívania programovacích jazykov a otvoreného softwaru ako základného vyjadrovacieho prostriedku pre súčasného umelca. Jeho nástrojovou doménou je operačný systém Linux a programovací jazyk Pure Data.

Marek Hlaváč je absolventom Akadémie výtvarných umení v Prahe v ateliéri Tomáše Vaňeka. Jeho performacie, inštalácie a site-specific projekty sa sústreďujú na vzťah medzi zvukom a sociálnym prostredím, zaoberajú sa možnosťami kolektívnej performancie a aktívneho zapojenia divákov do umeleckej udalosti. Prostredníctvom hluku a zvuku na hrane počúvateľnosti mapuje možnosti ľudského vnímania a komunikácie. Zaoberá sa aj zvukom vo verejnom priestore, každoročne organizuje napríklad pražský festival Přechodné zóny.


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.


Výstavu podporilo České centrum.


Pohľady z výstavy: