Vystavujúci:
študenti Katedry výtvarnej tvorby a výchovy Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Kurátori:
Martin Kratochvil, Jana Mináriková

Spolupráca:
Ľubomír Zabadal

Vernisáž:
21. februára 2019 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy:
22. 2. – 24. 3. 2019

Miesto konania:
Bunker


Na stiahnutie

Tlačová správa
Pozvánka
Vernisáž výstavy

              

O2H2O

Odvaha (O2H) + voda (H2O) = O2H2O

Na počiatku bola voda. Z vody sa zrodil život, vo vode sa vyvíja plod, voda tvorí 70% ľudského tela, aj 70% povrchu Zeme. Voda má svoj kolobeh, svoju pamäť, svoju samočistiacu schopnosť. Na počiatku každého kroku je odvaha vykročiť. Každé ráno potrebujeme dávku odvahy do ďalšieho dňa. Žiť je odvaha. Odvaha má svoje sínusoidy, svoju históriu, schopnosť obnovovať sa. Voda a odvaha majú veľa spoločného. Jedno aj druhé nás udržuje pri živote.

Veľakrát sa stane, že voda ničí našu odvahu. No oveľa častejšie máme odvahu ničiť vodu.
V dnešnej dobe sa prírodné zdroje, ako je aj voda, stávajú vzácnosťou. Naše potreby rastú v husto osídlenom urbanizovanom svete, kvôli čomu čelíme klimatickým zmenám. Ľudia potrebujú odvahu úplne prehodnotiť svoj vzťah k vode a prírodným zdrojom, prísť s novými modelmi sociálneho i ekonomického správania, ktoré budú lepšie vyvážené a udržateľné. Odvaha prehodnotiť svoje každodenné činnosti umožňuje objaviť nové zdroje výtvarnej tvorby, ako aj sociálneho a ekologického správania. Využívaním odpadu v recyklácii materiálov nachádzame riešenie, ktoré umožňuje realizovať zmenu prístupu a správania v sociálnych a environmentálnych otázkach. Tvorba z transformovaných odpadov ukazuje cestu tvorby študentov a zároveň je metaforou možnej spoločnej cesty ekologického správania sa voči prírodným zdrojom.

Študenti sa zamýšľajú nad okruhmi tém spoločenských i individuálnych problémov, nad ich vzťahmi k nim, k sebe navzájom. Výstava spája individuálne záujmy študentov v prospech spoločného zámeru s cieľom vytvoriť prostredie, v ktorom sa delíme o poznatky a skúsenosti.

O2H + H2O = O2H2O je voľne koncipovaná téma, ktorá dáva študentom priestor ich odvahe.


Pohľady z výstavy: