Louise Ritchie / Karol Felix


SSA (Spoločnosť škótskych umelcov):
Alastair Clark, David Faithfull, Paul Furneaux, Alan Kilpatrick, Norman McBeath, Nan Mulder, Leena Nammari, Gayle Nelson, Sharon Quigley, Louise Ritchie, Christopher Wood

Slovensko / Česká republika:
Jozef Bajus, Igor Benca, Karol Felix, Svetozár Ilavský, Robert Jančovič, Boris Jirků, Jaroslav Koléšek, Marian Komáček, Gabriel Kosmály, Milan Lukáč, Marek Ormandík

10. júla 2014 o 17.00

31. augusta 2014

Reprezentačné sály Nitrianskej galérie
Vernisáž výstavy:

                            

Nové Mosty / New Bridges 11:11

Projekt realizovaný v spolupráci so Spoločnosťou škótskych umelcov – Society of Scottish Artists (SSA)...

  

Zámerom projektu je predstaviť reprezentačný výber autorov Spoločnosti škótskych umelcov  v konfrontácii s tvorbou slovenských a českých výtvarníkov. Projekt nadväzuje na predchádzajúce výstavy, ktoré sa uskutočnili na Slovensku -Mosty IX. Škótsko -Slovensko Piešťany 2011 a v Škótsku – Royal Scottish Academy/National Galleries of Scotland,  SSA 116th Annual Exhibition 2013-Bridges Scotland / Slovakia a Slovakian Master Printers –Slovenskí majstri tlače, Edinburgh Printmakers, zároveň sa snaží o širší pohľad na tvorbu vystavujúcich autorov. Výber autorov sa riadil snahou o vytvorenie priestoru na vznik výtvarného dialógu medzi autormi pracujúcimi s rôznym výtvarným programom v jednotlivých výtvarných médiách s ambíciou nájsť možné paralely medzi nimi. Výstava by mala predstaviť širší okruh výtvarných prejavov – maľba, socha/objekt, grafika, fotografia, inštalácia…

Projekt je určený odbornej i širšej verejnosti so snahou predstaviť tvorbu vystavujúcich autorov v relatívne širšom (medzinárodnom) kontexte s možnosťou ukázať spoločné presahy medzi umelcami pracujúcimi s podobným programom resp. v príbuzných médiách. Výstava dáva zároveň možnosť predstaviť slovenskej verejnosti (doteraz v pravdepodobne najväčšom rozsahu) tvorbu výrazných osobností škótskej výtvarnej scény. . Viacerí z vystavujúcich umelcov pôsobia ako pedagógovia na umeleckých školách na Slovensku, v Čechách , Škótsku a v USA. Projekt výstavy tak môže byť aj katalyzátorom budúcej spolupráce na akademickej pôde a ďalších výstavných aktivít v medzinárodnom meradle.


Fotodokumentacia výstavy:

vystava (1) vystava (2) vystava (3) vystava (4) vystava (5) vystava (6) vystava (7) vystava (8) vystava (9) vystava (10) vystava (11) vystava (12) vystava (13) vystava (14) vystava (15) vystava (16) vystava (17) vystava (18) vystava (19) vystava (20) vystava (21) vystava (22) vystava (23) vystava (24) vystava (25) vystava (26) vystava (27) vystava (28) vystava (29) vystava (30) vystava (31) vystava (32) vystava (33) vystava (34) vystava (35) vystava (36) vystava (37) vystava (38) vystava (39) vystava (40) vystava (41) vystava (42) vystava (43) vystava (44) vystava (45) vystava (46) vystava (47) vystava (48) vystava (49) vystava (50) vystava (51) vystava (52) vystava (53) vystava (54) vystava (55)