Kurátor:
Václav Magid (CZ)

Vernisáž:
11. 4. 2019 o 18.00 hod.

Po vernisáži vás pozývame na prednášku novinára a aktivistu Radka Kubalu o nutnosti ukončenia ťažby a spaľovania uhlia.

Trvanie výstavy:
12. 4. – 30. 6. 2019

Miesto:
Bunker
Na stiahnutie

Tlačová správa
Pozvánka
Kurátorský text
Vernisáž výstavy:

   

Marika Volfová — Temporary Paradises

Výstava tematizuje problém autenticity na průsečíku tří základních vztahů: pomoc a privilegium, Druhý a my, čin a eskapismus...

Zdá se mi, že ústředním problémem, kolem kterého se točí umělecké, ale také osobní a politické (respektive osobní = politické) uvažování Mariky Volfové, je problém autenticity. Výstava Temporary Paradises ho tematizuje na průsečíku tří základních vztahů: pomoc a privilegium, Druhý a my, čin a eskapismus.

Ve způsobu uchopení těchto témat čerpá z vlastních dlouholetých zkušeností, která nasbírala nejen na studijních pobytech v zahraničí, ale také z aktivistické praxe a osobního kontaktu s různými komunitami usilujícími o alternativní způsob života.

Výstava zahrnuje tři formálně jasně odlišené části. Dvoukanálová videoprojekce nás přivádí k jádru věci prostřednictvím metaforického zjednodušení: sestoupení do studny působí jako symbol cesty ke zdroji života (ústřední motiv vody se objevuje i v dalších částech) i jako výraz eskapismu – snahy uniknout z pokroucených podmínek života současné společnosti; k reflexivnímu uchopení této snahy odkazuje dvojice pohledů, dovnitř a ven; zvuk dominující instalací rezonuje jako jakýsi výraz primordiálního spojení člověka se Zemí. V druhé části Marika ukazuje svůj nezaměnitelný malířský rukopis, postavený na konfrontaci velkých barevných ploch na hraně mezi symbolem a abstrakcí, popisnějších tušových kreseb a řad znaků evokující zprávu v neznámém písmu. V třetí části se setkáme se třemi videi spíše dokumentárního rázu. Ani tady se sice nejedná o dokument v doslovném smyslu slova, v kontrastu k předchozím částem se ale přesouváme z imaginativního a symbolického rámce do roviny faktografických záznamů. Na videích jsou záběry spojené s prostředím konkrétních komunit či jedinců, usilujících o alternativní způsob života stranou společnosti pozdního kapitalismu, konfrontovány s výpověďmi shrnujícími jejich ideová východiska.

Václav Magid

www.marikavolfova.cz


Pohľady z výstavy: