Vystavujúci autor:
Ján Juhaniak

Kurátor:
Ján Kralovič

Termín konania:
15. 4. – 29. 5. 2016

Vernisáž:
štvrtok, 14. apríla 2016 o 18:00

Miesto konania: Salón
Na stiahnutie

Pozvánka vo formáte pdf
Tlačová správa
Vernisáž výstavy:

               

J. Juhaniak: Kuriózne kolízie

Výstavný projekt je výberom z jeho diplomovej práce, ktorou v roku 2015 zavŕšil štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici...

Kuriózne kolízie – salón NG from Nitrianska galéria on Vimeo.


Výstavný projekt Kuriózne kolízie výtvarníka Jána Juhaniaka (1990) je výberom z jeho diplomovej práce, ktorou v roku 2015 zavŕšil štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Ako zvolený názov napovedá, diela vychádzajú z obrazových a objektových konfrontácií – „kolízií“. Moment nadsázky, humoru, ale aj subverzie a vizuálnej reflexie spoločenských alebo kultúrnych fenoménov je vyjadrený cez motív obrazovej koláže alebo asambláže.

Kolekcia „kolízií“ bola vytvorená bez tematických mantinelov. Autorským obmedzením bola technika. Koláž je druhom „asistovaného readymadu“, kde výsledok vzniká z existujúcich (technických) obrazov, ktoré v tejto konštelácií neboli zamýšľané. Zároveň v dielach dochádza k hlbšiemu uvedomeniu, že aj obrazy sú istou konštrukciou reality. Motív reprezentácie skutočnosti sa kombinovaním a spájaním obrazov mení na motív reprezentácie subjektívneho, umeleckého vnímania tejto (i)reality.

Dôležitým prvkom techniky koláže i celej výstavy je motív vzťahu. V samotnom diele je to práve tenká línia „strihu“, ktorá nie je hranicou vylučujúcou, ale je zjednotením obrazov do komplexu nového diela. Koláž pracuje s vytváraním zmyslu , ktoré obrazy, z ktorých je zložená, implicitne neobsahujú, ale zmysel vyplýva práve z ich vzťahu – vzájomnej konfrontačnej polohy.

Motív vytvárania artefaktov, procesu vzniku diela, materiálová práca s obrazom a fotografiou je vo výstave Kuriózne kolízie tematizovaná aj spôsobom prezentácie diel. Na jednej strane snahou evokovať možnosť vnímania koláže ako textu a dôraz položený na ich „čítanie“. Na druhej strane v úsilí upozorniť na jej charakter obrazu, ktorý vzniká formou privlastnenia, selekcie a redukcie obrazov už existujúcich. Úlohou expozície je tak reflektovať a vizuálne priblížiť aj časové a procesuálne kritérium vzniku samotných výtvarných prác.

Ján Juhaniak (1990, Veľký Krtíš) je absolventom Akadémie výtvarných umení v Banskej Bystrici, Ateliéru klasických disciplín profesora Ľudovíta Hološku. Počas štúdia absolvoval študijné a pracovné stáže v Bruseli a v Paríži. Svoje diela už vystavil na viacerých autorských aj skupinových výstavách na Slovensku, v Čechách a Poľsku. Aktuálne prebieha aj jeho samostatná výstava v Topoľčanoch (Nástupište 1-12).


Pohľady z výstavy: