Vystavujúci autori:
Marcin Berdyszak & Patrik Kovačovský

Kurátor výstavy:
Vladimír Beskid

Otvorenie výstavy:
8. november 2018 o 18.00 hod

Výstava potrvá do 2. decembra 2018

Miesto:
Reprezentačné sály
Na stiahnutie

Pozvánka
Tlačová správa
Vernisáž výstavy:

             

Kompresia prázdnoty

Výstavný projekt prináša naliehavý poľsko-slovenský rozhovor sochárskych foriem a tvarov dvoch intermediálnych umelcov...

Výstavný projekt pod názvom Kompresia prázdnoty prináša naliehavý poľsko-slovenský rozhovor sochárskych foriem a tvarov dvoch intermediálnych umelcov: Marcina Berdyszaka (*1964)  a Patrika Kovačovského (*1970).  Ide o spoločné 3D modelovanie situácie, kde hlavnú rolu zohrávajú silné sochárske hmoty – bariéry, citlivé „stlačenie“, či obaľovania prázdna a recyklácia nájdených, alebo druhotných materiálov.

U Marcina Berdyszaka je nosnou séria monumentálnych kovových skulptúr s názvom Donucovacie panciere (2018). Ide o hrozivo až militantne vyzerajúce pancierové kovové obaly s mriežkou úzkeho priezoru, cez ktorý je možné vnímať sveta. Tieto negatívne sochárske objemy nútia diváka vyplniť prázdnotu vlastným telom a zaujať tak polohy stojaceho, kľačiaceho, či ležiaceho „spolubojovníka“.  Toto vtlačenie diváka do vopred stanovených foriem vytvára jednak aktívne pole pre diváka, ale  aj nástrahu vtesnať človeka do stanovených limitov a noriem. K tomu Berdyszak pridáva varovné signálne označenia – bielo-červené, či žlto-čierne hrany, ktoré práve označujú nebezpečnú zónu(Veľký triptych; Malý triptych, 2016), alebo priamo stlačenie „malého“ človeka do  veľkých totalitných systémov ( Jednota a propaganda, 2017; Totalitná geometrie, 2016).

Tieto práce tvoria spoločnú platformu so sériou Patrika Kovačovského Kompresie, v ktorých prezentuje nečakané bariéry a zábrany v geometrickej komprimácií – či už ide o objekt odlomeného konára (Náhodná bariéra, 2017-18), alebo v červeno-bielej farebnosti stlačenej narezanej rampy  s odkazom k širším súvislostiam migrácie a nastavených zábran – fyzických aj mentálnych ( Bariéra, 2018).   V nasledovnom cykle Kompresia ako Sekundárna recyklácia (2018) – cyklus objektov, vytvorených zo starého nábytku na princípe posunu hmoty. Vytlačením výsuvného modelu(zásuvky), na druhej strane sa otvára diera, prázdno v hmote. Podobne vznikajú zo starého mahagónového nábytku aj búdky v tvare hviezdy (Búdka pre oligarchovho vtáka, 2018). K tejto pamäťovej stope sa pridružuje aj časová postupnosť – zbieranie a kompresia hmoty  do geometrického tvaru, buď kvetov agátu (Pozostatok udalosti, 2017-18), či  zozbieraných spadnutých listov za jeden rok (Časová kapsula, 2018). Problematiku izolácie otvára dielo so skleníkom na mape Slovenska so živou rastlinou vo vnútri, ktorá vytvára dlhé plazivé stonky s obopínaním akejkoľvek prekážky (Separácia, 2018).

Uprostred expozície v hlavnej spojovacej chodbe sa nachádza Berdyszakova Chrbtica kultúry (2012), ktorá metaforicky predstavuje „invalidnosť“ našej kultúrnej situácie v podobe rozvalenej kostry archaického plaza, zloženú z kovových článkov a vychádzkových palíc hendikepovaných.

Výstava Kompresia prázdnoty prináša aktuálny sochársky jazyk a otvára aj mnohé etické  a hodnotové otázky.  V súčasnom svete operačných  (aj vojnových) systémov   sa objekty a inštalácie stávajú externými „záložnými“ programami pre zachovanie rozumu, ostražitosti, citlivosti (Berdyszak), či uvedomeniu si pamäte, separovania, či izolácie (Kovačovský). Výstava je pokračovaním dlhodobejšej spolupráce oboch umelcov a ich spoločných prezentácií.

b.skid

prof. Marcin Berdyszak(narodený 1964) – súčasný poľský umelec, sochár a vysokoškolský pedagóg. V rokoch 1983-88  študoval na Štátnej vyššej škole výtvarných umení  v Poznani; od roku 1989 pedagógom na Univerzite umení v Poznaní. V rokoch 2006-2016 zastával funkciu rektora Akadémie umení (Uniwersytet Artystyczny) v Poznani. V súčasnosti vedie VI Ateliér sochy a priestorových tendencií. Žije a tvorí v Poznani.

prof. Patrik Kovačovský(narodený 1970) – súčasný slovenský intermediálny umelec a vysokoškolský pedagóg.   V rokoch 1990 – 1996 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave  (prof. J. Gavula, prof. J. Jankovič). Od roku 1999 pedagogicky pôsobí na bratislavskej VŠVU. V roku 1996 – bol prvým víťazom Ceny pre mladého umelca (dnes Cena Oskara Čepana). V súčasnosti vedie Ateliér Socha v 3D virtuálnom priestore a architektúre na bratislavskej VŠVU. Žije a tvorí v Bratislave.

Zo spoločných výstav Marcin Berdyszak – Patrik Kovačovský: 2018 – NG Nitra; 2016 – Galéria Jána Koniarka Trnava;  2015 – BWA Bydgoszcz; 2014 – GMB Bratislava; 2014 – Profil Galéria Poznaň.


Pohľady z výstavy: