Kurátorka:
Ľudmila Kasaj Poláčková

Vernisáž:
štvrtok 4. 5. 2017
o 18.00 hod.

Termín konania:
4. 5. 2017 – 11. 6. 2017

Salón NG
Na stiahnutie:

Pozvánka
Tlačová správa
Mediálna odozva

Adam Šakový aj Akvizície...
[MY Nitrianske noviny]
Kurátorka výstavy na Rádiu Devín
Oslovila ho olejomaľba
[MY Nitrianske noviny]
Vernisáž výstavy:

        

Adam Šakový — 1987

Monografická výstava Adama Šakového – 1987 je prvou prezentáciou na pôde NG...

Monografická výstava Adama Šakového – 1987 je prvou prezentáciou na pôde NG. Jeho autorský program je založený na analýze média (maľby). Manieristické svetlo v maľbách, či kompozície/zátišia v zmysle Vanitas. To je súčasný eklektizmus, ktorý je príznačný pre kritické komponovanie i v maliarskom svete. Autorov maliarsky rukopis vizuálne odkazuje na diela starých majstrov v intenciách historickej maľby v súčasnom kontexte zobrazených/maľovaných námetoch. Vizuálny jazyk, aký používa autor, je podkutý remeselnosťou, precíznym citom pre detail s priznaným poznaním kontextu historickej a historizujúcej maľby. Šakový ako súčasný autor pracuje v zmysle “bartheovského princípu”. Cez veľkorysé gesto – vzdania sa prvoplánového autorstva – nás Šakový pozýva do svojho maliarskeho výskumu pozostávajúceho z analýzy mŕtvych zvierat, teda preparátov a prírody (gros výstavy tvoria najmä maľby preparátov). V téme edukácií sa Šakový zaoberá odovzdávaním a vyhodnocovaním informácií. Názov výstavy je symbolikou roku narodenia autora a zároveň aj názvom diela – 1987, ktoré zachytáva rok vyhynutia zobrazeného vtáčika na pozvánke výstavy.

Adam Šakový: študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, študijný program maľba a iné médiá v ateliéri Doc. K. Kosziby, ArtD.(2007-2013). Bol nalistom súťaží Maľba – Cena Nadácie VÚB pre mladých umelcov (2015), ESSL Art Award (2013). Výber z výstav: Temporal Limbo, DOT. Contemporary Art Gallery, Bratislava (2016), Za, Východoslovenská galéria, Košice Edukácia, Galerie 209, Brno (CZ) (2016), Sutúrama, Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica (2014), Tušenie, DOT Gallery, Bratislava Únor v Měsíci – Tříbení ascendentů, IndustraArt, Brno (CZ) (2016), Putovanie pamäťou fotografie, Sala Dogana, Janov Past-Present-Past, Karlín Studios, Praha (CZ) (2014).


Pohľady z výstavy:

                  


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia bol hlavným partnerom projektu.