Vystavujúci autori:
Peter Barényi, Robert Bielik, András Cséfalvay, Mira Gáberová, Martin Gerboc, Vincent Hložník, Katarína Janečková Walshe, Filip Jurković, Jana Kapelová, Ivan Kasaj, Eugen Nevan, Adam Novota, Bety Majerníková, Cyprián Majerník, Jozef Mihál, Michal Moravčík, Zolo Palugyay, Boris Perfecký, Maroš Rovňák, Rudolf Sikora, Boris Sirka, Jozef Vrtiak, Vladislav Zabel

Kurátorka:
Ľudmila Kasaj Poláčková

Vernisáž:
štvrtok 30. 11. 2017 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy:
od 1. 12. 2017 ‒ do 18. 2. 2018
Na stiahnutie

Pozvánka
Tlačová správa
Mediálna odozva

Vernisáž výstavy [TV Nitrička]
Správy RTVS
Výstava ako skupinová terapia
Hoci ju smrť... [my nitrianske noviny]

Kapsová, Eva: Výstava ako (subjektívna) spoveď. Príbehy o smrti v Nitrianskej galérii. In: Profil, ročník XXV, č. 1, 2018, s. 48-67.
Vernisáž výstavy:

                    

Príbehy (o) smrti

Pozývame Vás na komentovanú prehliadku k výstave
spojenú s uvedením katalógu
8. februára 2018 o 17.00 hod...

Výstavný projekt Príbehy (o) smrti je subjektívnym (kurátorským) rozprávaním o rôznych vizuálnych podobách smrti, jej pripomienkach i následkoch. Výstava je koncipovaná do pomyselných troch línií: na projekte participujú umelci, ktorých umelecký program bol z rôznych smrteľných príčin ukončený predčasne (Ivan Kasaj, Eugen Nevan, Cyprián Majerník, Bety Majerníková, Jozef Mihál, Michal Moravčík, Zolo Palugyay, Boris Perfecký); ďalej sa prezentujú autori, ktorých smrť blízkej osoby poznačila, ovplyvnila aj časť ich umeleckej práce (Peter Barényi, Mira Gáberová, Katarína Janečková Walshe, Jana Kapelová); a nakoniec sú na výstave zastúpení aj umelci, ktorých tvorbu ovplyvňujú či ovplyvňovali rôzne prejavy a podoby smrti (Robert Bielik, András Cséfalvay, Martin Gerboc, Vincent Hložník, Filip Jurković, Adam Novota, Maroš Rovňák, Rudolf Sikora, Boris Sirka, Jozef Vrtiak, Vladislav Zabel).

V rámci Reprezentačných sál Nitrianskej galérie má návštevník možnosť konfrontovať svoj život s dielami o smrti a zároveň môže sebareflexívne pristúpiť k sebe, prípadne k svojmu osobnému zážitku so smrťou, lebo súčasťou života je aj smrť. Možno to vyznieva pateticky, ale bez smrti nemôžeme pochopiť ani život. Výstava v troch celkoch prináša „podoby smrti“, ktoré môžu byť spomienkou, konfrontáciou, vyrovnávaním sa so stratou blízkeho i estetickou reflexiou. Nadčasovosť témy má potenciál osloviť každého, kto smrť stretol a učí sa s ňou žiť.

Príbehy (o) smrti sú zároveň doteraz najosobnejším kurátorským obnažením sa pred verejnosťou. Vznikali v stavoch bolesti a smútku s nádejou, že raz príde čas, aby vznikli aj Príbehy o živote. Projekt a jeho podoba dozrievali postupne. Výstava je hlavne osobnou spoveďou, kde rozprávajú iní – umelci a ich diela. Je to spoveď kurátorky (rozprávačky) zo straty svojho manžela cez rôzne príbehy, témy (o) smrti. V priebehu výstavy vyjde aj katalóg, do ktorého prispeli: Patrícia Dobríková (špecialistka v odbore paliatívnej starostlivosti), Sabína Gáliková Tolnaiová (filozofka), Michal Havran (žurnalista), Monika Hudecová (klinická psychologička), Luboš Kürthy (historik umenia). Všetci oslovení majú spoločnú osobnú či profesijnú skúsenosť so smrťou.


Pohľady z výstavy:

                                       


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.