Vstup voľný! Nitrianska galéria
Župné námestie 3
Nitra

Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení XI.

so zameraním na KRESBU

Pozývame Vás na 11. ročník edukačného projektu “Prednášky o súčasnom výtvarnom umení”, ktorý nadväzuje na predchádzajúce ročníky realizované od roku 2011 so zameraním na rôzne médiá a témy (mediálne umenie; politické a angažované umenie; socha, inštalácia, objekt a verejný priestor; fotografia a jej premeny v čase, architektúra; dizajn; grafika a maľba). V roku 2021 sa projekt zameral na súčasné podoby média Kresby.

Tohtoročný cyklus sa pozrie na kresbu ako na plnohodnotné a svojbytné výtvarného médium, nielen ako sprievodnú a úvodnú skicu pri vzniku väčších celkov napr. malieb, architektúry a pod. Prednášky pozostávajú z teoretickej časti, prezentácie obrazového materiálu a z otvorenej diskusie v závere večera.

Program jesenného Cyklu prednášok:

21. 9. 2021 o 18.00 hod.
Dana Doricová
Téma: Kresba 1980 – 2020
Výber zo slovenských, českých a medzinárodných výstav

Dana Doricová vyštudovala vedu o výtvarnom umení na FF Univerzity Komenského v Bratislave a potom sa ako historička umenia venovala galérijnej práci, výuke na vysokých školách a najmä kurátorstvu výstav (autorské aj kolektívne výstavy slovenského výtvarného umenia doma i v zahraničí, pravidelné výstavy kresby a plagátu). Jej podpis niesli mnohé výtvarné prehliadky ako Celoslovenské výstavy kresby Žilina (1978–91), Súčasná slovenská kresba 1979-89 (MG Brno, NG Praha 1991), Kresba mladých (Berlín, Erfurt DE 1987) Medzinárodné bienále kresby Plzeň (2006–2014), The Best of MBK Plzeň (Wroclaw PL, Martin SK, Sombathely HU), Jiný pohled – laureáti MBK Plzeň (Plzeň 2015), Československá maľba a plastika dnes (Paris FR 1988), Medzinárodné trienále Ekoplagát (Žilina SK 1978–2017), Trienále plagátu Trnava (Trnava SK 1997), Medzinárodné keramické sympózium Beladice SK a dalšie.

28. 9. 2021 o 18.00 hod.
Ivan Jančár
Téma: Kresby (?) Mateja Kréna

Ivan Jančár vyštudoval vedu o výtvarnom umení na FF UK v Bratislave. Od roku 1983 pracoval ako kurátor modernej grafiky, kresby a ilustrácie v Galérii mesta Bratislavy. V roku 1998 bol vymenovaný za jej riaditeľa. Pripravil viac ako 100 výstav na Slovensku i v zahraničí, publikoval 20 kníh a množstvo článkov o slovenskom a medzinárodnom umení. Zúčastnil sa na viacerých workshopoch a kolokviách (Brno, Viedeň, Štrasburg a iné). V roku 1996 vyhral konkurz na pobyt v Múzeu moderného umenia v Oxforde, v roku 1997 získal Fulbrightovu cenu na pobyt v USA. Od roku 1993 je súdnym znalcom pre výtvarné umenie 20. storočia a súčasné umenie. V rokoch 2003 a 2004 bol expertom Európskej komisie pre kultúru so sídlom v Bruseli v Belgicku. Je členom medzinárodného združenia výtvarných teoretikov AICA. V roku 2005 dostal Cenu Martina Benku. V roku 2012 mu taliansky prezident udelil Rad talianskej hviezdy.

19. 10. 2021 o 18.00 hod.
Daniela Krajčová
Téma: Rozprávanie kresbou

Daniela Krajčová absolvovala Vysokú školu výtvarných umení, na Katedre Intermédií a multimédií pod vedením Doc. Anny Daučíkovej a Vysokú školu múzických umení v odbore animácia. Doktorandský titul získala na VŠVU s prácou na tému Spomienky na židovskú komunitu formou ručnej animácie. Zúčastnila sa rezidenčných pobytov v Rumunsku, Slovinsku, Rakúsku, Francúzsku, Anglicku a v Mexiku, jej dielo bolo súčasťou mnohých skupinových aj samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí (2020 – Behind the railings, Liptovská galéria P.M.Bohúňa, Liptovský Mikuláš; 2019 – Maps of friendships, Altán Klamovka, Praha; Place of nearness, space of separation, Kabinet T, Zlín; Dancing on the ruins, Nová Cvernovka, Bratislava; Flora pondtemporary, St. Polten, Austria). V roku 2020 sa stala laurátkou Ceny Oskára Čepana.

2. 11. 2021 o 18.00 hod.
Rudolf Sikora
Téma: Z vlastnej tvorby

Rudolf Sikora sa narodil v Žiline a vyrastal na Spiši, neskôr sa s rodinou presťahoval naspäť do Žiliny, kde študoval na strednej všeobecno-vzdelávacej škole. V rokoch 1963-1969 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, dva roky paralelne študoval scénografiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Štúdium na VŠVÚ absolvoval pod vedením profesora Petra Matejku na Oddelení monumentálneho maliarstva a gobelínu. Po ukončení štúdia Sikora založil slávny Otvorený ateliér, a zorganizoval výstavu „Cyklus topografie: Koller, Sikora, Meliš“, ktorá je dnes považovaná za míľnik diania na výtvarnej scéne po auguste 1968. V sedemdesiatych rokoch z politických dôvodov nesmel vystavovať, napriek ponúkanému miestu na Academie des beuax-arts v Paríži neemigroval, nakoľko sa obával dopadu na študijné možnosti mladších súrodencov, a považoval za dôležité pôsobiť na slovenskej výtvarnej scéne. Spolupracoval s aktivistickými skupinami, najmä ochranármi a ekológmi. V roku 1988 bol spolu s ďalšími dovtedy zakázanými umelcami v rámci tzv. perestrojky opäť prijatý do Zväzu výtvarných umelcov. Dňa 19. novembra 1989 sa zúčastnil príprav protestného zhromaždenia v Umeleckej besede a bol aktívny pri vzniku Verejnosti proti násiliu. Po revolúcii pracoval ako poradca ministrov kultúry Ladislava Chudíka a Ladislava Snopka, vyučoval na Akadémii výtvarných umení (AVU) a Filmovej a televíznej fakulte Akadémie muzických umení (FAMU) v Prahe. V roku 1990 VPN opustil, aby sa mohol plne venovať angažovanej výtvarnej tvorbe.

9. 11. 2021 o 18.00 hod.
Ové Pictures
Téma: Z tvorby kreatívneho dua

Pod značkou Ové Pictures od roku 2010 spoločne tvoria dve autorky, menovite Michaela Čopíková a Veronika Obertová.
Vytvárajú a režírujú originálne príbehy, animácie, filmy, hudobné videá, ale aj výstavy a design. Na svojom konte majú takmer dvadsiatku umeleckých výstav a medzi ich Filmografiu patria najmä animované filmy: NINA (2014), Wandering (2012), Idaho (2012), O láske nepoznanej (2012, animovaný videoklip pre Janu Kirschner, SR), Dust and Glitter (2011), Free to Be Me (2011), Viliam (2009), About Socks and Love (2008).
Michaela Čopíková absolvovala na Vysokej Škole Múzických Umení v Bratislave – Ateliér Animácie. Okrem toho sa zúčastnila zahraničného študijného pobytu na Academy of Art University, Animation and Visual Effects San Francisco. Veronika Obertová absolvovala 3 stupňové vysokoškolské vzdelanie na Vysokej Škole Výtvarných Umení v Bratislave – Ateliér vizuálnej komunikácie.

23. 11. 2021 o 18.00 hod.
Slavomíra Ondrušová
Téma: Z vlastnej tvorby

Slavomíra Ondrušová vyštudovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde absolvovala magisterský aj doktorandský stupeň v ateliéri šperku (prof. Karol Weisslechner, akad. arch.), rok študovala šperk a kresbu aj na Estonian Academy of Arts (prof. Kadri Mälk). Je členkou viacerých združení v oblasti kresby aj šperku (Slowakische Smuckmannschaft, Must Joon, kresliarska skupina Dzive), vystavovala doma i v zahraničí, je ilustrátorkou, kurátorkou a v minulosti spoluzakladateľkou a redaktorkou Časopisu X o súčasnej kresbe. Vedie Kurz kresby pre verejnosť v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.

Vstup: voľný
Miesto konania: Nitrianska galéria – Koncertná sála, Župné námestie 3


Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení v Nitrianskej galérii vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) o najnovších výskumoch renomovaných slovenských kunsthistorikov v oblasti slovenského súčasného umenia. Koncepcia prednášok bude závisieť od konkrétnej témy a zvolených metód výskumu prednášajúcich. Nemenej dôležitou časťou je záverečná fáza otvorenej diskusie na danú tému, ktorá prebehne v neformálnej atmosfére. Projekt by mal prispieť k odbúraniu zábran a predsudkov pri kontakte návštevníkov so súčasným umením v galériách.

Archív