Prezentácie + diskusie + premietanie ukážok


Plagát k udalosti


Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Na stiahnutie

Tlačová správa

Anotácie k prednáškam
ŠTEFAN KLEIN
MARIÁN LAŠŠÁK
KRISTÝNA ŠPANIHELOVÁ
MÁRIA RIŠKOVÁ
BARBORA PEUCH
FERDINAND CHRENKA
Vstup voľný.

Nitrianska galéria
Župné námestie 3
Nitra

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení

Prednášky o aktuálnych témach súčasného umenia

Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení v Nitrianskej galérii vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) o najnovších výskumoch renomovaných slovenských kunsthistorikov v oblasti slovenského súčasného umenia. Koncepcia prednášok bude závisieť od konkrétnej témy a zvolených metód výskumu prednášajúcich. Nemenej dôležitou časťou je záverečná fáza otvorenej diskusie na danú tému, ktorá prebehne v neformálnej atmosfére. Projekt by mal prispieť k odbúraniu zábran a predsudkov pri kontakte návštevníkov so súčasným umením v galériách.

JAR 2018 — Program

11. 4. 2018 o 18.00 hod.
ŠTEFAN KLEIN
Príbeh lietajúceho auta

24. 4. 2018 o 18.00 hod.
MARIÁN LAŠŠÁK
Dizajn s presahom

2. 5. 2018 o 18.00 hod.
KRISTÝNA ŠPANIHELOVÁ
Šperk nie je len ozdoba

9. 5. 2018 o 18.00 hod.
MÁRIA RIŠKOVÁ
Multimédiá a dizajn

22. 5. 2018 o 18.00 hod.
BARBORA PEUCH
Budúcnosť módy

29. 5. 2018 o 18.00 hod.
FERDINAND CHRENKA
JAMYONI design

Vstup voľný.