Plagát k udalosti


- - -
Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.


Životopisy a anotácie k prednáškam:

Peter Szalay [pdf / 1.1 MB]
Henrieta Moravčíková [pdf / 1.1 MB]
Juraj Novák [pdf / 1.1 MB]
Monika Mitášová [pdf / 1.1 MB]
Naďa Kirinovičová [pdf / 1.1 MB]
Pavol Paňák [pdf / 1.1 MB]

Tlačová správa na stiahnutie:

(kliknite sem) [pdf / 650 kB]
Vstup voľný.

Nitrianska galéria
Župné námestie 3
Nitra

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení 2016

Prezentácie + premietanie ukážok + diskusie...

Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení v Nitrianskej galérii vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) o najnovších výskumoch renomovaných slovenských kunsthistorikov v oblasti slovenského súčasného umenia. Koncepcia prednášok bude závisieť od konkrétnej témy a zvolených metód výskumu prednášajúcich. Nemenej dôležitou časťou je záverečná fáza otvorenej diskusie na danú tému, ktorá prebehne v neformálnej atmosfére. Projekt by mal prispieť k odbúraniu zábran a predsudkov pri kontakte návštevníkov so súčasným umením v galériách.

5. 4. 2016 o 18.00 hod.
PETER SZALAY

Moderné Slovensko. Moderná architektúra a premeny Slovenska v 20. storočí

    

12. 4. 2016 o 18.00 hod.
HENRIETA MORAVČÍKOVÁ

Chce to viac vzdoru! Na okraj súčasnej architektúry Slovenska

    

19. 4. 2016 o 18.00 hod.
JURAJ NOVÁK

Premeny architektonického kultúrneho dedičstva Nitry od počiatku 20. storočia po súčasnosť

    

26. 4. 2016 o 18.00 hod. v Aule SPU *
MONIKA MITÁŠOVÁ

Vladimír Dedeček: projekt Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre
(*Aula maxima Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Trieda Andreja Hlinku 2)

    

3. 5. 2016 o 18.00 hod.
NAĎA KIRINOVIČOVÁ

Technické a industriálne pamiatky na Slovensku – čo (za)chránime?

    

10. 5. 2016 o 18.00 hod.
PAVOL PAŇÁK

Obrázky z výstavy
Vybrané otázky súčasnej architektúry

     


Archív