Prezentácie + premietanie ukážok + diskusie...


Plagát k udalosti
Životopisy a anotácie k prednáškam:

Bohunka Koklesová [doc / 30 kB]
Lucia L. Fišerová [doc / 30 kB]
Lucia Papčová [doc / 30 kB]
Michaela Bosáková [doc / 25 kB]
Michaela Pašteková [doc / 30 kB]
Peter Ančic [doc / 35 kB]
Boris Németh [doc / 35 kB]

Tlačová správa na stiahnutie:

(kliknite sem) [doc / 50 kB]
Vstup voľný.

Nitrianska galéria
Župné námestie 3
Nitra

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení V.

Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení...

Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení v Nitrianskej galérii vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) o najnovších výskumoch renomovaných slovenských kunsthistorikov v oblasti slovenského súčasného umenia. Koncepcia prednášok bude závisieť od konkrétnej témy a zvolených metód výskumu prednášajúcich. Nemenej dôležitou časťou je záverečná fáza otvorenej diskusie na danú tému, ktorá prebehne v neformálnej atmosfére. Projekt by mal prispieť k odbúraniu zábran a predsudkov pri kontakte návštevníkov so súčasným umením v galériách.

8. 4. 2015 o 18.00 hod.
MICHAELA BOSÁKOVÁ:

Od Pressburgu po pád železnej opony
Prehľad slovenskej fotografie 20. storočia

    

15. 4. 2015 o 18.00 hod.
LUCIA L. FIŠEROVÁ:

Od priepasti tela k útrobám krajiny. Školy, vplyvy a stratégie v slovenskej a českej fotografii 1990 – 2015

    

22. 4. 2015 o 18.00 hod.
MICHAELA PAŠTEKOVÁ:

Adoptuj si fotografiu! (Fotografia ako nový ready-made)

    

29. 4. 2015 o 18.00 hod.
PETER ANČIC:

Fotografický portrét ako zrkadlo doby

    

6. 5. 2015 o 18.00 hod.
Autorské prezentácie:

Boris Németh: Dokumentárna vs. reportážna fotografia
Lucia Papčová: Arkádia

    

13. 5. 2015 o 18.00 hod.
BOHUNKA KOKLESOVÁ:

Oficiálne fotografie slovenského štátu (1939 – 1945) a jeho reflexia v súčasnom umení