Na stiahnutie

Tlačová správa
Plagát vo formáte PDF


Nitrianska galéria
Župné námestie 3
Nitra

Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení IX.

so zameraním na GRAFIKU
Prezentácie + diskusie + premietanie ukážok

Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení v Nitrianskej galérii vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) o najnovších výskumoch renomovaných slovenských kunsthistorikov v oblasti slovenského súčasného umenia. Koncepcia prednášok bude závisieť od konkrétnej témy a zvolených metód výskumu prednášajúcich. Nemenej dôležitou časťou je záverečná fáza otvorenej diskusie na danú tému, ktorá prebehne v neformálnej atmosfére. Projekt by mal prispieť k odbúraniu zábran a predsudkov pri kontakte návštevníkov so súčasným umením v galériách.

JAR 2019 — Program

16. 10. 2019 o 18.00 hod.
Alena Vrbanová
Alternatívne tendencie a presahy v slovenskej grafike

    

29. 10. 2019 o 18.00 hod.
Alexandra Kusá
Drsná škola / Slovenská grafika účtuje s dejinami

    

7. 11. 2019 o 18.00 hod.
Pavol Čejka a Omar Mirza
Ako ryť? / Netradičný rozhovor o tradičných grafických technikách

    

19. 11. 2019 o 18.00 hod.
Peter Valiska-Timečko
Se_LEKCIA / Polohy akčnej grafiky

    

26. 11. 2019 o 18.00 hod.
Patrik Ševčík
Diverzita / Nové podoby súčasnej voľnej grafiky

    

3. 12. 2019 o 18.00 hod.
Karol Felix
Ako vidím slovenskú grafiku / Pohľad na históriu a perspektívu grafiky na Slovensku

    

Vstup voľný.


Archív