28.08.2012

11.12.2012

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení II. / so zameraním na mediálne umenie

Prezentácie + premietanie ukážok + diskusie...

 

ZMENA v programe!

Zrušená prednáška presunutá na iný termín:
11. 12. 2012 o 18.00 hod.
ANNA DAUČÍKOVÁ: Video ako obraz v pohybe – autorská prezentácia

Plagát Prednášky o súčasnom umení 2012 (text je pod obrázkom)

Program od októbra 2012:

03. 10. o 18.00 hod.
Michal Murin: Ars Electronica (Monogatari)
Prednáška Michala Murína_fotogaléria (1)Prednáška Michala Murína_fotogaléria (2)Prednáška Michala Murína_fotogaléria (3)Prednáška Michala Murína_fotogaléria (4)

16. 10. o 18.00 hod.
Tomáš Marušiak: 3D počítačové umenie a fenomén kultúrnych softvérov

Tomáš Marušiak_fotogaléria prednášky (1)Tomáš Marušiak_fotogaléria prednášky (2)Tomáš Marušiak_fotogaléria prednášky (3)Tomáš Marušiak_fotogaléria prednášky (4)

14. 11. o 18.00 hod.
Jozef Cseres: Konceptuálne stratégie v umení zvuku

Jozef Cseres: Konceptuálne stratégie v umení zvuku (1)Jozef Cseres: Konceptuálne stratégie v umení zvuku (2)Jozef Cseres: Konceptuálne stratégie v umení zvuku (3)Jozef Cseres: Konceptuálne stratégie v umení zvuku (4)

27. 11. o 18.00 hod.

Michal Šedík: Nové médiá a zmena povahy umeleckého diela

Prednáška Michala Šedíka_fotogaléria (1)Prednáška Michala Šedíka_fotogaléria (2)Prednáška Michala Šedíka_fotogaléria (3)Prednáška Michala Šedíka_fotogaléria (4)

04. 12. o 18.00 hod.
Jaroslav Vančát: Vývoj obrazivosti od objektu k interaktivite

Prednáška J. Vančáta_fotogalériaPrednáška J. Vančáta_fotogalériaPrednáška J. Vančáta_fotogalériaPrednáška J. Vančáta_fotogaléria

11. 12. o 18.00 hod. 
Anna Daučíková: Video ako obraz v pohybe, autorská prezentácia

Prednáška A. Daučíkovej_fotogalériaPrednáška A. Daučíkovej_fotogalériaPrednáška A. Daučíkovej_fotogalériaPrednáška A. Daučíkovej_fotogaléria

 

Prezentácie + premietanie ukážok + diskusie…

Vstup voľný.

 

Vážení návštevníci, veľmi nás mrzí, že prednáška o súčasnom výtvarnom umení (30. 10. 2012) sa kvôli zdravotným problémom prednášajúcej ANNY DAUČÍKOVEJ zrušila.

Náhradný termín je 11. 12. 2012 o 18.00 hod.
Ďakujeme za pochopenie.