Prezentácie + diskusie + premietanie ukážokPlagát k udalosti


- - -
Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.
Na stiahnutie

Tlačová správa

Anotácie k prednáškam
Zdeno Kolesár
Maroš Schmidt

Tibor Uhrín
Naďa Kančevová
Patrik Illo
Ľubomír Longauer
Vstup voľný.

Nitrianska galéria
Župné námestie 3
Nitra

Prednášky o súčasnom výtvarnom umení VII.

so zameraním na DIZAJN

Cyklus prednášok o súčasnom výtvarnom umení v Nitrianskej galérii vychádza z aktuálnej a naliehavej potreby predstaviť problematiku pojmov, východísk a tém, na základe ktorých možno preniknúť hlbšie k dielam súčasného umenia. Zámerom je prebudiť záujem širokej verejnosti o súčasné umenie prostredníctvom prednášok (prezentácií) o najnovších výskumoch renomovaných slovenských kunsthistorikov v oblasti slovenského súčasného umenia. Koncepcia prednášok bude závisieť od konkrétnej témy a zvolených metód výskumu prednášajúcich. Nemenej dôležitou časťou je záverečná fáza otvorenej diskusie na danú tému, ktorá prebehne v neformálnej atmosfére. Projekt by mal prispieť k odbúraniu zábran a predsudkov pri kontakte návštevníkov so súčasným umením v galériách.

Program — jar 20017

4. 4. 2017 o 18.00 hod.
Zdeno Kolesár
Od polarity ku konvergencii
: Náčrt vývoja dizajnu v 20. storočí

   

11. 4. 2017 o 18.00 hod.
Maroš Schmidt
Slovensko ako automobilová veľmoc

   

19. 4. 2017 o 18.00 hod.
Tibor Uhrín
Drevo, dizajn a tradícia

   

26. 4. 2017 o 18.00 hod.
Naďa Kančevová
O zbieraní socialistického dizajnu: medzi obyčajným a kuriozitou

   

2. 5. 2017 o 18.00 hod.
Patrik Illo
Dizajn rýchleho času
O súčasnom sklárskom dizajne

   

9. 5. 2017 o 18.00 hod.
Ľubomír Longauer
Z dejín grafického dizajnu na Slovensku


   

Vstup voľný.