16.10.2013

17.10.2013

PostmutArt

POSTMUTART zvukobraz / gestotext medzinárodný intermediálny festival

POSTMUTART fest 03

zvukobraz / gestotext


Program:

16. 10. 2013 o 18.00 h
Koncertná sála Župného domu v Nitre

CHRIS CUTLER (UK) – nezameniteľná osobnosť improvizovanej hudby: drums for electronics
MARIÁN VARGA (SK) – prvýkrát v koncertnej sále sólovo: syntetizátor & klavír Steinway
AMY KNOLES (USA) – kvadrofónia digitálnych samplerov organu a klavíra v programe Julius Eastman FOUND: Crazy Nigger
vstupné: 10 EUR

17. 10. 2013 o 18.00 h
Reprezentačné sály Nitrianskej galérie

DAVID KOLLAR (SK) & INDIA CZAJKOWSKA (PL) – osobité duo elektronického gitaristu a speváčky s flautou
IVAN ACHER & JANA VÉBROVÁ (CZ) – komponovaný intermediálny program bizarného skladateľa a jeho spievajúcej múzy s akordeónom
CRISTOPHER WILLIAMS (USA) – koncert pre sólo kontrabas: Songs – solos for singing bass player
vstupné: 5 EUR

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.