PostmutArt

Projekt výzvy tematizujúcej testovanie možností súčasného nekonvenčného intermediálneho umenia. Rozvíja koncepciu kontinuálneho, úspešného medzinárodného cyklu Hermovo ucho v Nitre (1999−2007), ktorý sa zameriaval na periodickú prezentáciu nekonformnej súčasnej experimentálnej hudby v umelecky transmediálnych presahoch.

Program:

16. 10. 2013 o 18.00 h
Koncertná sála Župného domu v Nitre

CHRIS CUTLER (UK) – nezameniteľná osobnosť improvizovanej hudby: drums for electronics
MARIÁN VARGA (SK) – prvýkrát v koncertnej sále sólovo: syntetizátor & klavír Steinway
AMY KNOLES (USA) – kvadrofónia digitálnych samplerov organu a klavíra v programe Julius Eastman FOUND: Crazy Nigger
vstupné: 10 EUR

17. 10. 2013 o 18.00 h 
Reprezentačné sály Nitrianskej galérie

DAVID KOLLAR (SK) & INDIA CZAJKOWSKA (PL) – osobité duo elektronického gitaristu a speváčky s flautou
IVAN ACHER & JANA VÉBROVÁ (CZ) – komponovaný intermediálny program bizarného skladateľa a jeho spievajúcej múzy s akordeónom
CRISTOPHER WILLIAMS (USA) – koncert pre sólo kontrabas: Songs – solos for singing bass player
vstupné: 5 EUR

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená.

postmutart (4) postmutart (5) postmutart (6) postmutart (7) postmutart (8) postmutart (9) postmutart (10) postmutart (11) postmutart (12) postmutart (13) postmutart (14) postmutart (15) postmutart (16) postmutart (17) postmutart (18) postmutart (19) postmutart (20)