29.04.2009

14.06.2009

Galéria mladých – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Patrik Ševčík: HAND MADE

Výstava Hand made je výberom prác mladého autora Patrika Ševčíka...

Miesto konania výstavy: Galéria mladých, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy:streda, 29. apríla 2009 o 17:00
Trvanie výstavy: 30.4. – 14.6. 2009
Kurátor: Mgr. Zuzana Ševčíková

Výstava Hand made je výberom prác mladého autora Patrika Ševčíka. Autor ukončil magisterské štúdium v odbore Voľné výtvarné umenie na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Toho času je interným doktorandom na Katedre grafiky Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Vo svojej tvorbe pracuje v médiu plošnej inštalácie, špecificky v oblasti textovej inštalácie. Tiež využíva digitálnu tlač a pracuje s nájdeným prisvojeným predmetom. Využíva výtvarné prostriedky súčasného umenia, hlavne dvojicu opozitných foriem prázdne miesta a text. V prácach s prázdnym miestom je text znegovaný, vymazaný, prípadne miznúci (Bez názvu 2007, Právo na odpoveď 2008, Dievčatko so zápalkami 2009), na druhej strane používa text s plným, jasne určeným významom (Tulák 2008, Moral misery 2009, Hand made 2009, This article is not for sale 2007).

V oblasti textových inštalácií autor využíva postkonceptuálne princípy výtvarnej tvorby, niekedy s absenciou finálnej materiálnej podoby diela. Textové plošné inštalácie sú vo väčšine prípadov citáciami a výtvarnými interpretáciami nájdených textov. Výtvarné spracovanie textov úzko súvisí s ich obsahom. Ševčík doslova skúma výtvarné možnosti práce s textom v umení. Zaujímajú ho sociálne, socio-politické témy, ako aj vplyv médií na našu každodennosť.

Výstava Hand made obsahuje priestorové textové inštalácie, svetelnú textovú inštaláciu, priestorové ready made, objektové cykly a digitálne tlače.

Mgr. Zuzana Ševčíková, kurátorka

Kontakt: 0905 77 00 52

K výstave bude počas jej trvania možné zakúpiť katalóg v priestoroch NG.

handmade p