19.11.2009

14.02.2010

Reprezentačné sály - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

PASCE VIZUÁLNEJ ILÚZIE / SÚČASNÉ PODOBY TROMPE L´ OEIL

Výstava Pasce vizuálnej ilúzie / Súčasné podoby trompe l´oeil je treťou časťou rozsiahleho medzinárodného výstavného projektu Ilúzia vo výtvarnom umení 2. polovice 20. storočia...

Miesto konania výstavy: Reprezentačné sály NG, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy:štvrtok 19. 11. 2009 o 17:00 hod.
Trvanie výstavy: 14. 2. 2010

Kurátor: Barbora Geržová

Výstava Pasce vizuálnej ilúzie / Súčasné podoby trompe l´oeil je treťou časťou rozsiahleho medzinárodného výstavného projektu Ilúzia vo výtvarnom umení 2. polovice 20. storočia, ktorý sa na pôde Nitrianskej galérie realizuje od roku 2007. Zámerom projektu je dokumentovať, že problematika ilúzie, ktorá je tradične spájaná s historickým umením je stále aktuálna aj v dielach súčasných autorov, tak ako to dokumentovali už realizované výstavy Zrkadlo ako nástroj ilúzie (2007) a Ilúzia priestoru / Pokus o nové čítanie (2008).

Výstava Pasce vizuálnej ilúzie / Súčasné podoby trompe l´oeil je zameraná na diela súčasných autorov, v ktorých využívajú rôzne vizuálne triky, pričom časť z nich vedome, alebo podvedome nadväzuje na historickú techniku trompe l´oeil známu z antického umenia.

Trompe l´oeil je termín pochádzajúci z francúzštiny, v doslovnom preklade znamená oka klam. Je to výtvarná stratégia založená na dôslednom napĺňaní princípu mimézis, jej cieľom však nie je iba jednoduché napodobovanie skutočnosti. Obraz vytvorený prostredníctvom trompe l´oeil sa nechce zdať skutočnosťou, ale sám chce byť skutočnosťou. Vytvára dojem reálneho zobrazenia, ktoré je v skutočnosti iba ilúziou. Podľa Ernsta Hansa Gombricha (Art and Illusion) by sa úspešný trom l´oeil dal definovať ako vrchol vizuálnej dvojznačnosti. Počíta s percepciou diváka, ktorého vystavuje optickým pascám, kamuflovaným situáciám a rafinovaným hrám.

Výstava chce dokumentovať, že súčasné umenie nevyužíva trom l´oeil primárne iba k dosiahnutiu dokonalého iluzívneho efektu, ale aj k premýšľaniu o vzťahu medzi umeleckým dielom a realitou, obrazom a vyobrazením, stieraním hranice medzi realitou a fikciou.

Výstava je zameraná na prezentáciu diel slovenských, ale aj zahraničných autorov, ktorých tvorba je úzko spojená s týmto fenoménom. Členená bude do niekoľkých tematických blokov a zároveň ponúkne širokú škálu diel od maľby až k novým médiám, vrátane priestorových a zvukových inštalácií realizovaných špeciálne pre galerijný priestor:

Cieľom projektu je pozrieť sa na problém ilúzie z dnešnej perspektívy, to znamená zohľadniť premeny umenia druhej polovice 20. storočia od hyperrealizmu až po fenomén simulakra a zároveň konfrontovať domácu tvorbu s dielami medzinárodnej umeleckej scény.

K výstave bude vydaný sprievodný dvojjazyčný (slovensko-anglický) katalóg.Barbora Geržová

Realizované s finančnou podporou: Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Veľvyslanectvo USA, Bratislava

CONTEMPORARY FORMS OF TROMPE L´ OEIL (1)CONTEMPORARY FORMS OF TROMPE L´ OEIL (2)CONTEMPORARY FORMS OF TROMPE L´ OEIL (3)CONTEMPORARY FORMS OF TROMPE L´ OEIL (4)CONTEMPORARY FORMS OF TROMPE L´ OEIL (5)CONTEMPORARY FORMS OF TROMPE L´ OEIL (6)CONTEMPORARY FORMS OF TROMPE L´ OEIL (7)CONTEMPORARY FORMS OF TROMPE L´ OEIL (8)CONTEMPORARY FORMS OF TROMPE L´ OEIL (9)CONTEMPORARY FORMS OF TROMPE L´ OEIL (10)CONTEMPORARY FORMS OF TROMPE L´ OEIL (11)