Ostatné literárne akcie

Ďalšie literárne akcie organizované Nitrianskou galériou

Autorská prezentácia knihy Naum Michala Hvoreckého