Pozvánka:


Noc galérií a múzeí je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Nitrianska galéria začala organizovať Noc galérií a múzeí od roku 2010. Okrem sprístupnenia výstavných priestorov až do polnoci zdarma sú pre návštevníkov pripravené rôzne iné zaujímavé podujatia počas celého dňa.

Noc galérií a múzeí 2021

15. mája 2021

PROGRAM ↘

Prehliadka aktuálnych výstav
od 13.00 do 20.30 hod.

Salón
Stála expozícia – František Studený
Autori: František Studený, Andrej Kolenčík, Mladý pes/Ľubica Fandl Drangová – Matej Fandl, Stroon/Dalibor Kocián
Kurátorky: Renáta Niczová, Ľudmila Kasaj Poláčková

Reprezentačné sály
Do prírody galérie?
Autori: Blažej Baláž, Peter Bartoš, Štefan Belohradský, Martin Benka, Irena Blühová, Petra Čížková, Ľudovít Čordák, Orest Dubay, Andrej Dúbravský, Oto Hudec, Ján Kekeli, Michal Kern, Denisa Lehocká, Tomáš Libertíny, Miroslav Nicz, Martin Martinček, Juraj Meliš, Štefan Papčo, Karel Plicka, Adam Šakový, Ester Sabik, Ján Zelinka, Boris Sirka, Ernest Zmeták
Kurátorka: Ľudmila Kasaj Poláčková

Galéria mladých
Jana Mináriková – Lovci a zberači
Kurátor: Omar Mirza

14.00 hod.
Komentovaná prehliadka výstavy
Stála expozícia – František Studený
s kurátorkou Ľudmilou Kasaj Poláčkovou

      

17.00 hod.
Literárna beseda s Dadom Nagyom a Františkom Kozmonom
Nádvorie meštianskeho domu, Samova 1, Nitra – za nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v priestoroch galérie

            

18.00 hod.
Komentovaná prehliadka výstavy
Do prírody galérie?
s kurátorkou Ľudmilou Kasaj Poláčkovou

                    

Zaostri svoj zrak na umenie X.
Súťaž pre návštevníkov galérie počas celého dňa

       

Voľný vstup. Všetky publikácie vydané Nitrianskou galériou sú zdarma.


Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.