Pozvánka:


Noc galérií a múzeí je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Nitrianska galéria začala organizovať Noc galérií a múzeí od roku 2010. Okrem sprístupnenia výstavných priestorov až do polnoci zdarma sú pre návštevníkov pripravené rôzne iné zaujímavé podujatia počas celého dňa.

Noc galérií a múzeí

Pozývame Vás na Noc galérií a múzeí dňa 19. 5. 2018

PREHLIADKA AKTUÁLNYCH VÝSTAV
od 13.00 do 24.00 hod.

Reprezentačné sály

Nie som tu, som v Arkádii
Autori: Mária Bartuszová, Ľubomír Ďurček, Stano Filko, Edmund Gwerk, Bohdan Hostiňák, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Anton Jasusch, Michal Kern, Július Koller a ďalší.
Kurátorka: Mária Janušová

Salón

Synchrón u psychiatra
Autori: David Cajthaml (CZ), Buddy Ungrad (CZ)
Kurátorka: Nina Jassingerová

Galéria mladých

Vertical Limit
Autorka: Diana Cencer Garafová
Kurátorka: Diana Klepoch Majdáková

Bunker

Pohyb pozorovateľa
Autorka: Kristína Kandriková
Kurátor: Jan Gerych (CZ)

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY
Nie som tu, som v Arkádii
s kurátorkou Máriou Janušovou
18.00 hod.

ZAOSTRI SVOJ ZRAK NA UMENIE VIII.
Súťaž pre návštevníkov výstav počas celého dňa

Vstup voľný.

Všetky publikácie vydané Nitrianskou galériou sú zdarma!


Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.