Pozvánka:


Noc galérií a múzeí je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Nitrianska galéria začala organizovať Noc galérií a múzeí od roku 2010. Okrem sprístupnenia výstavných priestorov až do polnoci zdarma sú pre návštevníkov pripravené rôzne iné zaujímavé podujatia počas celého dňa.

Noc galérií a múzeí

Pozývame Vás na Noc galérií a múzeí dňa 21. 5. 2016

PROGRAM

REPREZENTAČNÉ SÁLY / od 13:00
Miloš Alexander Bazovský
(1899 – 1968):
maľby a kresby
Kurátorka: Danica Lovišková

SALÓN / od 13:00
Kuriózne kolízie
Autor: Ján Juhaniak
Kurátor: Ján Kralovič

GALÉRIA MLADÝCH / 19:00
Vernisáž výstavy Matrica ako ring (Akčná grafika)
+ performancia
Autori: Stanislav Piatrik
a Peter Valiska-Timečko
Kurátor: Branislav Zurko

BUNKER / 20:00
Vernisáž výstavy
Emergency Clubbing
Autor: Peter Barényi
Kurátor: Ľuboš Lehocký

GALÉRIA MLADÝCH / 21:00
Performancia Matrica ako ring
(Akčná grafika)

14:00, 15:00
PASTELKOVO

Interaktívna výtvarná hra pre najmenších

        

ZAOSTRI SVOJ ZRAK NA UMENIE VI. / od 13:00
Súťaž pre všetky vekové kategórie počas celého dňa

Zmena programu vyhradená.
Zriaďovateľom Nitrianskej galérie
je Nitriansky samosprávny kraj.

Vstup voľný.