Pozvánka:


Noc galérií a múzeí je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Nitrianska galéria začala organizovať Noc galérií a múzeí od roku 2010. Okrem sprístupnenia výstavných priestorov až do polnoci zdarma sú pre návštevníkov pripravené rôzne iné zaujímavé podujatia počas celého dňa.

Noc galérií a múzeí 2019

18. mája 2019

PREHLIADKA AKTUÁLNYCH VÝSTAV
od 13.00 do 24.00 hod.

Reprezentačné sály
Žatva
Poľnohospodárske motívy zo zbierky Nitrianskej galérie
Kurátorka: Mária Janušová

Galéria mladých
Severočeská nová vlna
Autori: Študenti Ateliéru Fotografie na Fakulte umenia a dizajnu Univerzity
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Kurátorka: Silvie Milková (CZ)

Bunker
Temporary Paradises
Autorka: Marika Volfová (CZ)
Kurátor: Václav Magid (CZ)

Salón
Questions for Dance / FIVE
Autor / Výber a tvorba zvuku: Petr Ochvat (CZ)
Vizuály a technika scény: Veronika Šmírová
Kurátorka: Zuzana Žabková
Tanečné predstavenie s autorskou hudbou, scénou
a digitálnou svetelnou projekciou
20.00 hod.

Galéria — známa i neznáma
Galéria ako miesto, ktoré skrýva poklad — umelecké diela. V jej útrobách sa nachádza množstvo umenia, príbehov, životných osudov, múz a inšpirácií. Príďte spoznať, ako funguje galéria, čo sa v nej robí alebo čo všetko sa v nej dá nájsť!
Workshop k výstave Žatva pre rodiny s deťmi od 7 rokov
Lektori workshopu: Erika Mészárosová, Mária Janušová
Rezervácia na kultura@nitrianskagaleria.sk
14.00 hod.

Zaostri svoj zrak na umenie IX.
Súťaž pre návštevníkov výstav počas celého dňa

Best of Fest Anča 2018 (ocenené filmy)
13.00 — 24.00 hod.
http://www.festanca.sk/2019/best-of-fest-anca-2018/

Všetky publikácie vydané Nitrianskou galériou sú zdarma!


Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.