Pozvánka:


Noc galérií a múzeí je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Nitrianska galéria začala organizovať Noc galérií a múzeí od roku 2010. Okrem sprístupnenia výstavných priestorov až do polnoci zdarma sú pre návštevníkov pripravené rôzne iné zaujímavé podujatia počas celého dňa.

Noc galérií a múzeí

Okrem sprístupnenia výstavných priestorov až do polnoci zdarma sú pre návštevníkov pripravené rôzne iné zaujímavé podujatia počas celého dňa

PREHLIADKA AKTUÁLNYCH VÝSTAV
od 13.00 do 24.00 hod.

Reprezentačné sály

Nie som tu, som v Arkádii
Autori: Mária Bartuszová, Ľubomír Ďurček, Stano Filko, Edmund Gwerk, Bohdan Hostiňák, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Anton Jasusch, Michal Kern, Július Koller a ďalší.
Kurátorka: Mária Janušová

Salón

Synchrón u psychiatra
Autori: David Cajthaml (CZ), Buddy Ungrad (CZ)
Kurátorka: Nina Jassingerová

Galéria mladých

Vertical Limit
Autorka: Diana Cencer Garafová
Kurátorka: Diana Klepoch Majdáková

Bunker

Pohyb pozorovateľa
Autorka: Kristína Kandriková
Kurátor: Jan Gerych (CZ)

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY
Nie som tu, som v Arkádii
s kurátorkou Máriou Janušovou
18.00 hod.

ZAOSTRI SVOJ ZRAK NA UMENIE VIII.
Súťaž pre návštevníkov výstav počas celého dňa

Vstup voľný.

Všetky publikácie vydané Nitrianskou galériou sú zdarma!


Toto podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.