24.05.2012

15.07.2012

Bunker – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

NITRO INTRO

Výstava absolventů pražské Akademie výtvarných umění Lucie Skřivánkové, Davida Helána a Davida Hřivňackého, pouštějící se do popisu hygieny tvůrčího oslunění, zakotvena je v jádru reliktu lightboxu striktně vycházejícího z malby Lucie Skřivánkové ...

 

Autori: Lucie Skřivánková (CZ), David Hřivňacký (CZ), David Helán (CZ)

Kurátorka: Marcela Straková (CZ)

Miesto konania výstavy: Bunker – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Vernisáž: štvrtok, 24. mája 2012 o 17:00

Výstava potrvá do 15. júla 2012

Výstava absolventů pražské Akademie výtvarných umění Lucie Skřivánkové, Davida Helána a Davida Hřivňackého, pouštějící se do popisu hygieny tvůrčího oslunění, zakotvena je v jádru reliktu lightboxu striktně vycházejícího z malby Lucie Skřivánkové, nebo v práci Heliosa, horském slunci, jež vlastně je úžehem způsobeným nedostatečným dřívějším pobytem na tvůrčím výsluní (jde totiž o akt tělesného bránění životodárného nasvícení artefaktu profesního soka), či v portrétních fotografiích z negativů propalovaných pájkou. Za vztyčné momenty pokládejme kupříkladu video hybně dokumentující celým barevným spektrem podmáčenou podlahu ateliéru, povýšenou na predikci zprostředkovanou meteorologicky mediumně aktivním materiálem, či manifest nespavosti presentovaný v samostatném digitálním rámečku, podnětným rozumějme i cyklus dokumentace internetových vycházek z google zombie periferií přeplněných hoax ready madey volných architektur na křehké balanci zrůdnosti, či virtuálních kolemjdoucích Davida Hřivňackého. Neopomenutelnou esencí výstavy stal se science specific prvek, zastoupený například hi-fi dolby surround subwoofer instalací, nebo Jedním uchem ven, druhým dovnitř, větráky umístěnými do otvorů ve zdi. Tyto representují pocit ocitnutí se na rozcestí zpomalení / zrychlení, jako světlocitlivého činitele svázaného s prvkem volného času, pevně svázaného s průchodem ideových řečišť divákovými útrobami. Tu a tam, vně problému, popisujícího spletité stezky směrem k osvícení, respektive tvůrčím přistiňovaní, došlo až na úvahu o zákonitostech pomyslných zrychlování až na roveň světlu, jako nejistého nástroje dosažení pozdějšího klidu.

Porformance Jikra eterna: David Helán + David Hřivňacký

Performativní zahájení výstavy Jikra eterna zakotveno bylo v přikládání čajových sáčků na oči konzumenta uměleckého materiálu, protest páchaný vědě na ještě za života se svěřujícím duševním strávníku, jako hojivý akt trvale rozrušující schémata plošné percepce vizuality. Toto spočívalo v představení jiskry jitra eterna, jitřní jiskérky, takzvané jiskry z oka, proslulého portálu světelného tunelu, brány rychlostního koridoru napříč duševními državami, jejíž byť jediné spatření předznamenává postižení v názvu přislíbeného intra, ale zároveň také spojení se závazky umělecké úsluhy.

David Helán

nitrointro (1)nitrointro (2)nitrointro (3)nitrointro (4)nitrointro (5)nitrointro (6)nitrointro (7)nitrointro (8)nitrointro (9)nitrointro (10)nitrointro (11)