29.02.2012

25.03.2012

Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

Netuším, odkiaľ sa berie ten smútok

Výstava Netuším, odkiaľ sa berie ten smútok predstavuje dve súčasné slovenské autorky - Michaelu Rázusovú-Nociarovú a Máriu Matrkovú, ktoré dlhodobo pracujú s médiom maľby...

Autorky: Michaela Rázusová-Nociarová, Mária Matrková

Kurátorka: Denisa Doričová

Miesto konania: Salón NG

Vernisáž: 29.2.212 o 17.00 hod.

Trvanie výstavy: 1.3. – 25.3.2012

Výstava Netuším, odkiaľ sa berie ten smútok predstavuje dve súčasné slovenské autorky – Michaelu Rázusovú-Nociarovú a Máriu Matrkovú, ktoré dlhodobo pracujú s médiom maľby. Ich maľovanie je ukážkou senzitívneho prístupu k tvorbe (i k svetu), forma úzko súvisí s obsahom. Obe autorky sa zaoberajú vlastným vnútorným životom, námety ich obrazov vychádzajú z ich vlastných zážitkov, predstáv, snov, túžob, preludov i smútkov alebo ich priamo zaznamenávajú. Zaujíma ich prelínanie reality a ilúzie, pocitu krásna a meanchólie, znepokojujú ich vzťahy – jedinca k prostrediu, jedinca k jedincovi. Dôležitým, takmer všadeprítomným prvkom je preto figúra. Postavy na ich obrazoch sa pohybujú v prostrediach, ktoré ich formujú a ktoré zároveň ony samy pretvárajú svojou  prítomnosťou. Obe autorky sú očarené motívom zázraku každodennosti, neopakovateľnou krásou okamihu, hoci každá inak. Obe sa tiež zaoberajú týmto „rovnakým“, spoločným, naprieč generáciami pretrvávajúcim pocitom bytia. Práve vyslovene osobnou, intímnou výpoveďou sa im darí zachytiť aj momenty, archetypálne prítomné a opakujúce sa i v iných ľuďoch, v iných časopriestoroch.

Figúry Michaely Rázusovej Nociarovej sa najčastejšie objavujú v kontakte s vodou. Voda, ktorá odhaľuje pravú povahu ponoreného a vodná hladina, zrkadliaca vonkajšiu podobu diváka, je autorkinou osobitnou a de facto hlavnou témou už roky. Žiarivé, nadpozemsky pôsobiace presvetlené biele telá kontrastujú s temným či pestrým okolím, noria sa do temných hĺbok, plávajú v bezpečnom priestore tesne pod hladinou alebo – ako v prípade obrazov s motívmi dieťaťa – stoja vo vode / nad vodou a jemne, no nevyhnutne zasahujú do jej povrchu. Motívy obrazov a kresieb buď vychádzajú priamo zo snov, ktoré autorka snívala, alebo sú snové náladou, farebnosťou či symbolickou kompozíciou, zobrazujú však fragmenty prežitej skutočnosti. Jednotlivé vrstvy sa prelínajú, rovnako ako vrstvy použitej farby. Niekedy nie je jasné, či ide o mýtické a rozprávkové bytosti v našom svete alebo o reálne postavy v snovej krajine. Symboly prechádzajú z noci do dňa a naopak. A rozlíšenie ani nie je nevyhnutné, lebo ako hovorí autorka: “Súkromné zázraky sa vo svojej podstate podobajú tým vybájeným.“

Obrazy Márie Matrkovej majú blízko k japonskej estetike mono no aware – obsahujú nadšenie z krásneho tvaru či okamihu a zároveň smútok z ich prchavosti. Človeka – postavu obklopujú pominuteľné veci, sám pominie, skutočnosť je ako sen a sen možno práve tak pokladať za skutočnosť. Autorka sa zaoberá vykreslením vnútorného stavu jedinca, ktorého obraz sa premieta do jeho okolia. Zaujímajú ju stavy hlbokého nevedomia a skrytých predstáv vznikajúcich ex nihilo. Na obrazoch, akoby vyskladaných z farebných filtrov, ktoré sa prekrývajú, sa spája viacero zážitkov, viacero realít – jedna prelína druhú.

Spôsob maľby pripomínajúci ilustrácie z detských kníh, sýte a jasné farby v kontraste s bielymi, sivými, pastelovými plochami, častá prítomnosť detských postáv podporujú rozprávkový či snový charakter výjavov. Pritom zobrazované výseky reality sa denne opakujú, len ich čaro často nevnímame, kým sa k nám nevráti v sne.

Prístup Michaely Rázusovej-Nociarovej a Márie Matrkovej nie je systematickou freudovskou prácou so sériami snov. Maliarky podávajú čiastkové výpovede, úryvky, záznamy solitérnych zážitkov, ktoré – zastavené a pretlmočené do reči obrazov – možno odhalia príčiny TOHO smútku.

Denisa Gura Doričová

Netusim_odkial_sa_berie_ten_smutok (1)Netusim_odkial_sa_berie_ten_smutok (2)Netusim_odkial_sa_berie_ten_smutok (3)Netusim_odkial_sa_berie_ten_smutok (4)Netusim_odkial_sa_berie_ten_smutok (5)Netusim_odkial_sa_berie_ten_smutok (6)Netusim_odkial_sa_berie_ten_smutok (7)Netusim_odkial_sa_berie_ten_smutok (8)Netusim_odkial_sa_berie_ten_smutok (9)Netusim_odkial_sa_berie_ten_smutok (10)Netusim_odkial_sa_berie_ten_smutok (11)