10.11.2011

11.12.2011

Bunker – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

NAD BUNKROM SA BLÝSKA

Koncepcia výstavy Nad Bunkrom sa blýska je založená na spojení dvoch autoriek, ktorých tvorba je v základnej štýlovej rovine vyjadrovania sa rozdielna...

Anabela Sládek, Katarína Czikorová

Miesto konania výstavy: BUNKER, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Trvanie výstavy: 10.11. 2011 – 11.12. 2011
Vernisáž: štvrtok, 10. novembra 2011 o 17:00

Kurátor: Jozef Žilinek

Po vernisáži Vás pozývame na otvorenú diskusiu s autorkami a kurátorom, ktorá sa koná v rámci cyklu Večery výtvarných reflexií.

Koncepcia výstavy Nad Bunkrom sa blýska je založená na spojení dvoch autoriek, ktorých tvorba je v základnej štýlovej rovine vyjadrovania sa rozdielna. Kým stratégia Anabely Sládek je koncepčná, Katarína Czikorová sa témou zaoberá z pohľadu grafického dizajnu. To, čo ich spája, je predovšetkým tematický postoj a záujem o otázky vlastnej kolektívnej identity, ktorú recyklujú na základe staro-nových symbolov, mýtov, politicko-mytologických postáv a teritórií. Výsledkom mixu inšpirácií je i samotný názov výstavy „Nad bunkrom sa blýska“, ktorý sa stal site-specific lajtmotívom samotnej výstavy.

Anabela Sládek (1982) v roku 2011 úspešne ukončila doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici na Katedre grafiky, patrí k najmladšej generácii súčasných výtvarných umelcov.
Pracuje s presahmi nových médií, fotografie, digitálnej tlače, animácie, tvorí site-specific inštalácie vo forme projekcií na apropriované objekty. Črtou väčšiny realizovaných projektov je ich úzka spojitosť vo svojej ideovej, technicko-formálnej a strategickej rovine. Dokazuje to aj v posledných prácach, nadobúdajúcich dokumentárne rysy, ktoré autorka prepája so základnou obsahovou rovinou prác.
Príkladom je projekt Slovak imagine matrix (2011), v ktorom experimentuje s navigačnou technológiu GPS. Projekt je autorkiným súkromným mapovaním priestoru slovenských miest, v ktorých zároveň vytvára vlastný kartografický zápis. Ten realizuje pomocou trackingovej technológie GPS, ktorou sa necháva fyzicky navigovať v urbanistických štruktúrach dvoch vybraných slovenských miest Žiliny a Komárna. Vlastnou chôdzou vytvára výstup vo forme dátovej kresby GPS, ktorej aplikovanou predlohou je zástupný symbol Slovenskej republiky – obrysu štátnych hraníc. Obrys mapy Slovenska Sládek pretvára reálnou chôdzou v meste na trasu, ktorú sa snaží prejsť čo najpresnejšie. Podkladová matrica prechádza skrz pevné prekážky, ako budovy, nedostupné priemyselné parky, vodné toky, súkromné pozemky, slepé ulice. Preto sa zdá takmer nemožné nakresliť konkrétny obrys v teréne slovenského mesta. Výsledným výstupom je vyše dvojhodinová dvojitá projekcia autorkinej chôdze v mestách Komárno / Žilina, spolu s výslednými GPS kresbami, ktoré nie sú identické, naopak len evokujú naozajstné hranice. Súbor fyzických a ideových matríc Sládek ponúka na komparáciu.
Projekt Photoreport (2010) je dokument vo forme autorkinej fotografickej kolekcie zachytávajúcej „oslavu“ v „Panteóne slovenských dejateľov“, ktorá má svoje špecifiká, akou je posunutá estetika verejného priestoru v podobe bizarno-groteskných sôch slovenských velikánov samoironizujúcich vlastnú podstatu takýchto akcií. Sládek sama nebadane vstupuje do diania osláv reakciou – „tichým protestom“. Fotografickým dokumentom ilustruje špecifický imidž nacionalistickej verzie rurálneho extrémizmu v priestore slovenského vidieka.

Katarína Czikorová (1982) ukončila v roku 2007 magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore grafický dizajn. Momentálne pokračuje na Fakulte vizuálnej komunikácie v doktorandskom štúdiu a zároveň pôsobí na Akadémii umení v Banskej Bystrici ako odborný asistent. Zaoberá sa animáciu krátkych filmov. V roku 2005 získala 1. miesto na Festivale minútových a päťminútových filmov “Azyl” a v roku 2008 to bolo 3. miesto na 10. Medzinárodnom filmovom festivale v Bratislave, v sekcii VideoART.
Práce Kataríny Czikorovej využívajú vizuálny jazyk, ktorý je svojim charakterom blízky jazyku grafického dizajnu.
Hlavnou témou vystavených prác sa stáva hľadanie a strácanie slovenskej identity. Ide o vizuálnu hru slovenských symbolov odvolávajúcich sa na tradičné hodnoty „slovenského ľudu“ a ich spojenia so súčasnými novými vplyvmi a hodnotami. Do bizarných vizuálnych spojení sa napríklad dostáva krava a kola, črpák a hranolky, tatra a blesky. Vtipnou formou a jednoduchosťou vizuálneho jazyka sú práce ľahko dešifrovateľné. Avšak svojim obsahom sa dotýkajú vážnych tém, ako napr. globalizácia, konzum a pod.
Dôležitým momentom je samotné spracovanie slovenských symbolov. Svojou sviežou vizuálnou formou posúva ich tradičné spracovanie do novej roviny, čím sa stávajú atraktívne aj pre dnešnú dobu. Médiom je digitálna grafika, využívajúca vizuálnu skratku, ktorá nesie prvky plagátu.

Stránky autoriek: www.anabelasladek.comwww.coffeeandtv.sk

Anabela Sládek, Katarína Czíkorová (2)Anabela Sládek, Katarína Czíkorová (3)Anabela Sládek, Katarína Czíkorová (4)Anabela Sládek, Katarína Czíkorová (5)Anabela Sládek, Katarína Czíkorová (6)Anabela Sládek, Katarína Czíkorová (7)Anabela Sládek, Katarína Czíkorová (8)Anabela Sládek, Katarína Czíkorová (9)Anabela Sládek, Katarína Czíkorová (10)Anabela Sládek, Katarína Czíkorová (11)Anabela Sládek, Katarína Czíkorová (12)Anabela Sládek, Katarína Czíkorová (13)Anabela Sládek, Katarína Czíkorová (14)