Autori:
Martin Engler, Kristína Kubáňová, Dávid Marcin, Adela Režná, Michala Eliášová, Martin Schwarz, Branislav Novotný, Zuzana Barutová, Katarína Dudášová, Filip Bandurčin

Kurátorka:
Veronika Trnečková

Termín konania:
30. 9. – 20. 11. 2016

Vernisáž:
štvrtok, 29. septembra 2016 o 19:00

Miesto konania:
Galéria mladých
Na stiahnutie:

Tlačová správa [pdf]
Pozvánka [pdf]
Mediálna odozva:

Grafika v galérii... [pdf]
Vernisáž výstavy:

                 

My, grafici

Novodobé problémy človeka, jeho postavenie a hodnoty...

Kolektívna výstava My, grafici prezentuje tvorbu desiatich mladých výtvarníkov, študujúcich a pôsobiacich na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéroch oľnej grafiky a ilustrácie prof. Dušana Kállaya a voľnej a farebnej grafiky doc. Vojtecha Kolenčíka. Zastúpených autorov, pochádzajúcich z rovnakej generácie, spája médium tradičnej grafiky. Výstavu dopĺňajú ukážky ich tvorby v kresbe a maľbe. Zdrojom ich inšpirácie nie je len literatúra, ale aj hudba, vlastné zážitky a pozorovanie sveta okolo seba.

Výstava v priestore Galérie mladých predstavuje výtvarné práce, vyňaté zo súčasnej grafickej tvorby autorov. Hlavnou spájajúcou témou vystavených diel je reflektovanie súčasnosti, ktoré u autorov vyúsťuje do dvoch línií, ktoré medzi sebou vzájomne komunikujú. Prvú líniu prezentujú ilustrácie, v ktorých je pozorovateľný citeľný záujem o imaginárny svet pri použití fantazijných motívov. V druhej línii sú zastúpené diela, kde autori rôznymi spôsobmi spracúvajú život a pozíciu človeka vytiahnutého z modernej doby.

Autori sa neobmedzujú len na pozorovanie okolitého sveta, ale prinášajú vlastné hodnotenie. Novodobé problémy človeka, jeho postavenie a hodnoty, prezentujú s dávkou kritiky, nadhľadu a irónie. Na prvý pohľad rozdielnosť dvoch línií tvorby vystavujúcich autorov vyúsťuje do divácky zaujímavej hry s rôznymi prístupmi k médiu. Kombinácia týchto protipólov umiestnených vedľa seba vytvára určitý kontrast medzi svetom našich predstáv a svetom v ktorom žijeme.

Výstavný projekt zachádza od ilustrácií s fantazijným objektom skúmania až ku voľnej grafike skúmajúcej postavenie súčasného človeka. Na výstave si môžu návštevníci prelistovať autorskými knihami s ilustráciami ako aj vzhliadnuť videozáznamy k tvoreniu grafického cyklu.

Veronika Trnečková

Tento projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Pohľady z výstavy:

                                    


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.