26.10.2005

06.01.2006

Múzy

Výstava pod názvom Múzy približuje tvorbu Jana a Radima Černého. Tvorbu otca a syna...

Jan a Radim Černí

Miesto konania výstavy: Galéria Výskumného ústavu živočíšnej výroby, Hlohovská 2, Nitra
Otvorenie výstavy:26. 10. 2005 o 17.00 h
Trvanie výstavy: 26. 10. 2005 – 06. 01. 2006

Kurátor: PhDr. Marta Hučková

Výstava pod názvom Múzy približuje tvorbu Jana a Radima Černého. Tvorbu otca a syna.

Osobnosť a tvorba Jana Černého nie je Nitranom neznáma. Autor tu vyrastal, študoval na Pedagogickej fakulte slovenčinu v kombinácii s výtvarnou výchovou, pracoval v Nitrianskej galérii a vždy sa dokázal presadiť ako invenčná, kreatívna osobnosť vo všetkých oblastiach umeleckého charakteru.

Tvorbu autora charakterizuje postmoderné umenie, ktoré nachádza odozvu v jeho maľbe, monotypiách vyznačujúcich sa návratom k figurálnej maľbe, nadužívaním expresívnych výrazových prostriedkov, reštitúciou archetypálnej symboliky. Z diel vyžaruje vystupňovaná senzibilita až zmyselnosť figurálnych kompozícií aktov, poloaktov. Rukopis autora sa vyznačuje simplicitnou dynamikou kompozície, či už s jedno- alebo s viacfigurálnymi sujetmi, v ktorých demonštruje poetické vzťahy jedinca i dvojíc, v ušľachtilom vzťahu komunikácie citov – lásky partnerskej i lásky materinskej.

Druhým námetovým okruhom Černého sú diela inšpirované hudbou. Tóny hudby – huslí, violončela, harfy, orchestra, vníma ako podnecujúce, inšpirujúce, vitalizujúce a očisťujúce človeka prebúdzajúceho sa k jasavej harmónii nielen v hudbe, ale predovšetkým v ľudských vzťahoch.

Tvorba autora stojí v protiklade s geometrickou schematickosťou, ktorú demonštruje oblými, čistými líniami a krivkami postáv, gotizujúcimi tvárami, subtílnosťou postáv, vnášajúcich do artefaktu krehkosť a efemérnosť. Paletu maliara charakterizuje kultivovaná, kontrastná farebnosť, v niektorých dielach až výbušná, ktorá umocňuje celý sujet. Snahou Černého je renesancia závesného obrazu, ktorý sa vytráca a je potláčaný súčasnými výtvarnými smermi – videoinštaláciami, performanciou, happeningom či dielami tvorenými v duchu ready madu.

Autor v súčasnosti žije a tvorí v Uherskom Hradišti, kde ako pedagóg pôsobí na gymnáziu. Jan Černý ako jeden z prvých v Čechách presadil výtvarnú výchovu ako maturitný predmet. So svojimi študentmi získal prvé miesto v medzinárodnej súťaži konanej v Belgicku v oblasti výtvarného umenia. Všestrannosť autora dokumentuje aj jeho spolupráca na filmoch. Podieľal sa na scénických výpravách k Jakubiskovým filmom Sedím na konári a je mi dobre, Žaby a iné ryby, tiež Nejasná správa o konci sveta.

Tvorbu Jana Černého charakterizuje zrelosť, citová vyváženosť, neustále hľadanie smerujúce k stále väčšej senzibilnej dokonalosti – Sic itur ad astra … Dospeje tam, kam kráča – úspechu.

Radim – ročník 1980, syn Jana Černého, kráča v šľapajách svojho otca. Genetické danosti a talent má nielen po otcovi, ale v jeho žilách koluje i krv svetovo uznávanej osobnosti – predstaviteľa secesie, významného českého maliara Alfonsa Muchu (1860-1939), ktorý sa radí k Radimovým prastrýkom.

Výstava Múzy (1)Výstava Múzy (2)