09.05.2013

23.06.2013

Reprezentačné sály - Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

Marko Blažo / TICHO A POKOJ

Projekt TICHO A POKOJ je koncipovaný ako prvá ucelená monografická výstava tvorby jedného z najvýznamnejších výtvarníkov mladšej strednej generácie, Marka Blaža, v priestoroch Nitrianskej galérie.

 

pozvanka_Blazo_A5_DEF

vernisáž výstavy: štvrtok 9. 5. 2013 o 17:00 hod.

kurátorka: Barbora Geržová

miesto konania výstavy: Reprezentačné sály, Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra
výstava potrvá do 23. 6. 2013

 

Projekt TICHO A POKOJ je koncipovaný ako prvá ucelená monografická výstava tvorby jedného z najvýznamnejších výtvarníkov mladšej strednej generácie, Marka Blaža, v priestoroch Nitrianskej galérie. Ide o autora,  ktorý vstúpil na výtvarnú scénu v 2. polovici 90. rokov 20. storočia s autorsky vyprofilovaným umeleckým programom realizovaným prostredníctvom širokého spektra médií od kresby, grafiky, digitálnej tlače, fotografie cez maľbu až k objektom a inštaláciám. Blažova tvorba, ktorá je založená na špecifickej autorskej symbolike a znakovosti, často plná vtipných a hravých kontextuálnych čítaní získala viaceré prestížne ocenenia doma i v zahraničí: víťaz Ceny Oskára, 2001; Grand Prix, 16. ročník Súčasnej slovenskej grafiky, Banská Bystrica, 2005; víťaz Artslant Award, Los Angeles, USA, 2006;  Cena Rektora Akadémie umení v Krakove, Medzinárodné trienále grafiky, Krakov, 2012;  finalista Strabag Award, Viedeň, Rakúsko, 2009, 2010.

Marko Blažo študoval na katedre maľby, ale prvá etapa jeho tvorby bola ťažiskovo spojená s tvorbou objektov a inštalácií, v ktorých bolo banálne východisko, napr. žuvačka, alebo detská papierová skladačka domu výzvou k zmene optiky divákovho videnia.  Papierové modely známych architektonických pamiatok vytvorené na princípe paradoxu dominovali ešte na samostatnej výstave v Múzeu V. Löfflera v Košiciach v roku 2004. Výraznejší obrat k maľbe zaznamenávame v autorovom umeleckom programe v prvých rokoch 21. storočia.

Napriek veľkému spektru médií, s ktorými autor pracuje, to čo charakterizuje jeho tvorbu je opakovaný návrat k tým istým motívom a osobitej symbolike, ktorú spracúva v rôznych významových i mediálnych kontextoch. Výsledkom sú rôzne absurdné situácie sprítomňujúce autorove nekonvenčné videnie sveta. Blažo už od začiatku používa ako metaforu jednoduché až banálne vizuálne motívy, ktoré pretvára na princípe paradoxu, alebo ich zasadzuje do nového kontextu  a tak spája nespojiteľné. Typickým znakom sú nečakané situácie, ktoré rušia zaužívané pravidlá. Jeho inšpirácia pochádza aj z detského sveta, kde dominujú fantazijné predstavy nezávislé na pragmatickom reálnom živote.

Koncepcia aktuálnej výstavy je postavená na výbere reprezentatívnych diel, predovšetkým digitálnej tlače a maľby, ktoré boli vytvorené v posledných desiatich rokov. Diela budú členené do voľných tematických okruhov tak, aby sa ukázal vývoj autorovej poetiky, prostredníctvom ktorej sa Marko Blažo stal výrazným solitérom v rámci svojich generačných rovesníkov. Diela budú radené podľa kľúčových  tém a motívov, ktoré odzrkadľujú autorov vnútorný svet a  jeho kreatívne myslenie.  

I keď bude ťažisko postavené na dielach z posledného obdobia, do výstavy sú zaradené aj práce, ktoré odkazujú k jeho tvorbe 90. rokov. V tomto kontexte sa na výstave objavia diela s osobitým riešením priestoru zastúpené sériou objektov 3D/4D.  Autor v nich pracuje s trojrozmernými papierovými modelmi architektúr, ktoré zasadzuje do digitálnych printov vo forme negatívneho odtlačku. Ďalej diela s často opakovaným motívom architektúry ako sú kostoly, katedrály a hrady, pre ktoré je typické zmnoženie detailu alebo iná deformácia spochybňujúca ich reálnu funkčnosť.

Časť výstavy bude venovaná prácam, kde sa objavuje často frekventovaný motív vlaku a vlakových koľajníc rozpracovaný v rôznych kompozíciách kontinuitne od začiatku 90. rokov.  V jednotlivých obrazoch, ktoré môžu odkazovať na detskú hru,  je popieraná elementárna logika, ktorá narúša zaužívanú funkčnosť vecí (koľajnice lomené v ostrých uhloch, na seba naskladané vagóny  a pod.).

Z posledného obdobia pochádzajú práce, v ktorých autor využíva princíp citácie. Okrem autorov rannej avantgardy napr. Chirico, Magritte opakovane pracuje s odkazmi na dielo japonského maliara a grafika Katsushika Hokusaia (1760 – 1849), predovšetkým s jeho najznámejšou grafickou sériou Views of Mount Fuji. Ide o autorove intervencie do privlastneného obrazu, ktoré dopĺňa osobnou symbolikou. Na obdobnom princípe zasadzuje napríklad Leonardovu Poslednú večeru do súčasného mestského prostredia, pričom hravosť a vtip využíva aj v názve diela  Posledný autobus, vo vnútri ktorého sa objavujú postavy apoštolov.

Dôležitou časťou výstavy bude prezentácia maľby a digitálnych tlačí, ktoré nemajú z hľadiska rukopisu tak ďaleko, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Obe polohy jeho tvorby sa vyznačujú jednoduchou plošnosťou, ktorá je výsledkom počítačom spracovanej predlohy, preto pôsobia dojmom chladného a neosobného rukopisom napriek tomu, že im dominuje výrazná farebnosť. Hoci je forma neosobná, obsah je paradoxne výrazne osobný.  

Do výstavy budú zaradené ďalšie ucelené súbory diel, v ktorých autor vtipným a jemu vlastným hravým spôsobom pretvára špecifické vizuálne znaky akými je žiletka, čajová šálka, alebo veža v Pise.

Aktuálna výstava nie je Blažovou premiérou v Nitrianskej galérii. Jeho tvorba bola zastúpená vo viacerých tematických výstavách napr. Jesť sa musí (2007), Od sadry k žuvačke (2009). V zbierkach Nitrianskej galérie je zastúpený sériou objektov 3D/4D z roku 2007.

 

Marko Blažo (1972, Košice) študoval v rokoch 1991 – 1998 v Otvorenom ateliéri prof. Rudolfa Sikoru na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v roku 1993 na École Nationale des Beaux-Arts v Dijone a o rok neskôr (1994) na Slippery Rock University Pensylvánii. Je držiteľom niekoľkých ocenení. V roku 2001 sa stal víťazom Ceny Oskára Čepana a v roku 2005 získal Grand Prix (Súčasná slovenská grafika 16., Banská Bystrici). Žije a tvorí v Košiciach.


Fotografie z vernisáže:

Marko Blazo-vernisaz (1) Marko Blazo-vernisaz (2) Marko Blazo-vernisaz (3) Marko Blazo-vernisaz (4) Marko Blazo-vernisaz (5) Marko Blazo-vernisaz (6) Marko Blazo-vernisaz (7) Marko Blazo-vernisaz (8) Marko Blazo-vernisaz (9) Marko Blazo-vernisaz (10)

Fotografie z výstavy:

Marko_Blažo (12) Marko_Blažo (13) Marko_Blažo (14) Marko_Blažo (15) Marko_Blažo (16) Marko_Blažo (17) Marko_Blažo (18) Marko_Blažo (19) Marko_Blažo (20) Marko_Blažo (21) Marko_Blažo (22) Marko_Blažo (23) Marko_Blažo (24) Marko_Blažo (25) Marko_Blažo (26) Marko_Blažo (27) Marko_Blažo (28) Marko_Blažo (29) Marko_Blažo (30) Marko_Blažo (31) Marko_Blažo (32) Marko_Blažo (33) Marko_Blažo (34) Marko_Blažo (35) Marko_Blažo (36) Marko_Blažo (37) Marko_Blažo (38) Marko_Blažo (39) Marko_Blažo (40) Marko_Blažo (41) Marko_Blažo (42) Marko_Blažo (43) Marko_Blažo (44) Marko_Blažo (45) Marko_Blažo (46) Marko_Blažo (47) Marko_Blažo (48) Marko_Blažo (49) Marko_Blažo (50) Marko_Blažo (51) Marko_Blažo (52) Marko_Blažo (53) Marko_Blažo (54) Marko_Blažo (55)