29.05.2008

24.08.2008

Galéria mladých – Nitrianska galéria, Župné námestie 3, Nitra

lightness of ACTION

Výstava predstaví tvorbu sedemnástich študentov ateliéru Transmediale Kunst (pod vedením prof. Brigitte Kowanz) na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni...

Dürr Verena | Hadler Gabriel, Lipp Lluis + Stepanovic Tomislav | Handlbauer Katrin | Höllwerth Sabine | Lehrner Wolfgang | Glänzel Thomas + the new quattro, Karaoke Tundra | Grandits Martin | Rauter Ulla | Rille Martin | Scholz Johann | Segschneider Björn | Sienčnik Nataša | Truttmann Lisa + Pichler Stefanie, Zwingl Anna

Miesto konania výstavy: Galéria mladých, Nitrianska galéria, Župné nám. 3, 949 01 Nitra
Otvorenie výstavy:bštvrtok, 29. mája 2008 o 17:00 hod.
Trvanie výstavy: 30. 05. 2008 – 24. 08. 2008

Kurátor: Omar Mirza

Výstava predstaví tvorbu sedemnástich študentov ateliéru Transmediale Kunst (pod vedením prof. Brigitte Kowanz) na Univerzite úžitkového umenia vo Viedni.

Jedná sa o pestrý výber diel, z ktorých viaceré vzniknú priamo pri príležitosti výstavy. Študenti tu pracujú s videom, priestorovými a akustickými inštaláciami, objektom, performance či počítačovou grafikou. Tematickým prepojením ich prác je vnímanie a jeho rôzne interpretačné roviny.

V rámci vernisáže sa uskutočnia štyri performancie v priestoroch Galérie mladých, Bunkra a na nádvorí Nitrianskej galérie.

Študenti ateliéru Transmediale Kunst vo svojej tvorbe vychádzajúcej z performatívneho umenia využívajú najmä takzvané nové médiá ako video, inštalácie, digitálnu fotografiu, počítačové technológie, ale aj tanec a prvky herectva, čím vzniká veľmi zaujímavý a osobitý prístup k súčasnému vizuálnemu umeniu.

Bližšie informácie o Transmediale Kunst nájdete na www.transmedialekunst.com.

———————————————————————————————————

Ausstellungseröffnung: Donnerstag, 29. Mai 2008, 17:00 Uhr

Ausstellungsdauer: 30. 05. 2008 – 24. 08. 2008

Die Ausstellung präsentiert Werke von 17 StudentInnen der Klasse Transmediale Kunst (Prof. Brigitte Kowanz) an der Universität für angewandte Kunst, Wien.

Es handelt sich um eine mannigfaltige Auswahl von Arbeiten, von denen mehrere speziell zum Anlass der Ausstellung entstanden sind. Realisiert wurden sie in verschiedenen Medien wie Video, Film, Objektinstallation, Skulptur oder Performance. Thematische Verbindung der Arbeiten stellt die Interpretation der Wahrnehmung in unterschiedlichen Bedeutungsebenen dar.

Während der Ausstellungseröffnung finden 4 Performances in verschiedenen Räumlichkeiten der Galerie statt.

StudentInnen der Klasse Transmediale Kunst gehen in ihren Arbeiten von der performativen Kunst aus, wobei sie vor allem die sog. neuen Medien wie Video, akustische Installationen, Objektinstallationen, Computertechnologie, aber auch Tanz und schauspielerische Elemente verwenden.

Weitere Informationen über Transmediale Kunst auf www.transmedialekunst.com.