Autorka: Katarína Hudačinová
Kurátor: Peter Tajkov

Vernisáž:
štvrtok, 8. júna 2017 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy:
8. 6. – 27. 8. 2017

Miesto konania:
Galéria mladých
Na stiahnutie

Pozvánka [pdf]
Tlačová správa [pdf]
Mediálna odozva

Mesačný mystický ostrov... [artalk.cz]
Do galérie priniesla... [mynitra]
Pohľad na Island očami... [regina]
Landscape Without Land [fotonoviny]
Vernisáž výstavy:

              

Katarína Hudačinová — Landscape Without Land

Výstava je najnovším výtvarným projektom slovenskej fotografky Kataríny Hudačinovej žijúcej v Prahe...

Výstava Landscape Without Land je najnovším výtvarným projektom slovenskej fotografky Kataríny Hudačinovej žijúcej v Prahe. V Nitrianskej galérii premiérovo predstavuje diela, ktoré sú prevažne výsledkom jej nedávnej umeleckej rezidencie na Islande. Autorka primárne pracuje s fotografickým médiom, ale fotografia je pre ňu v tomto projekte predovšetkým nástrojom pre získanie umeleckého materiálu, ktorý ďalej rozvíja. Táto práca spočíva predovšetkým v transformácii fotografického obrazu napríklad smerom k priestorovému objektu, resp. priamo k objektovej fotografii. Niekedy iba  narúša prirodzený kontext zobrazovaného motívu manipulovanou farebnosťou, orezávaním alebo umelým osvetlením a syntetizuje tak často prekvapivý obraz/objekt, ktorý na jednej strane vychádza z organických prírodných tvarov, ale autorkinou transformáciou získava novú autonómnu entitu. Ideovým východiskom Hudačinovej aktuálnej tvorby je intenzívny záujem o prírodu, v tomto prípade najmä prostredie islandského pobrežia poznačeného silnou vulkanickou činnosťou či atmosférickými javmi. Jej zámerom je sprostredkovať zážitok z tejto nevšednej krajiny, prefiltrovať ju cez svoju autorskú optiku a spomínané výtvarné postupy a následne ju preniesť do galerijného priestoru poväčšine formou site-specific inštalácie. Autorka sa tak prispôsobuje atypickej výstavnej ploche, ktorej dominuje schodiskový priestor a tak jej transformovaná islandská krajina doslova prerastá celým objektom galérie. Divák môže sledovať ako sa napríklad začiatok schodiska premieňa jej videoinštaláciou na dno vulkanického krátera, alebo ako sa svetelné úkazy na oblohe, mohutnosť lávových území, či mikrosvet minerálov transformujú do autonómnych výtvarných objektov vnútornej imaginatívnej krajiny autorky. Katarína tak divákovi ponúka z môjho pohľadu atraktívnu podobu súčasnej fotografie, ktorá čoraz viac prestupuje svoje tradičné mediálne hranice, povedzme aj smerom k fotografickému objektu.

Peter Tajkov

Katarína Hudačinová (1986) absolvovala magisterské štúdium v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, kde neskôr pôsobila ako asistentka. Svoju tvorbu doposiaľ prezentovala na viacerých kolektívnych i samostatných výstavách na Slovensku, v ČR, Slovinsku, Poľsku, Srbsku, Portugalsku, Anglicku. Absolvovala umelecké rezidencie (Portugalsko, Slovinsko, Island, Srbsko, ČR) a viedla viacero fotografických workshopov.


Pohľady z výstavy:
                      


Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.