29.06.2011

18.09.2011

Salón Nitrianskej galérie, Župné námestie 3, Nitra

Ladislav Guderna

Z príležitosti nedožitých 90-tych narodenín zaslúžilého umelca Ladislava Gudernu /1921-1999/ bude inštalovaná výstava...

Vernisáž: 29.6. 2011 o 17.00 hod.
Miesto konania: Salón NG
Kurátorka: Marta Hučková
Trvanie: do 18.9. 2011

V tomto roku 2011, si Nitrianska galéria i kultúrna verejnosť pripomína 90. výročie narodenia maliara, grafika a ilustrátora, nitrianskeho rodáka, Ladislava Gudernu /1921 – 1999/, ktorý bol jedným zo zakladateľov slovenského surrealizmu. Vo svojej maliarskej tvorbe, v súčinnosti s princípmi nadrealistickej poetiky, dospel k individuálnemu surrealistickému autorskému rukopisu, založenom na temperamentnom farebnom prednese a lineárnej konštrukcii obrazu.

Ladislav Guderna svoje detstvo do roku 1933 prežil v Nitre, kde i študoval na Štátnom reálnom gymnáziu. V tom istom roku sa rodina Gudernovcov presťahovala do Bratislavy, tu Ladislav začal študovať na Obchodnej akadémii. Súčasne navštevoval večerné kurzy kreslenia na Škole umeleckých remesiel u prof. Ľ. Fullu /1902 – 1980/, absolvoval výtvarné školenie u Maximiliána Schurmanna /1890 – 1960/, ktorý si po odchode z Nitry zriadil v Bratislave súkromnú maliarsku školu. Od roku 1938 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v ateliéri prof. Jána Mudrocha /1909 – 1968/.V danom období na mladého Gudernu mala veľký vplyv tvorba francúzskeho fauvistu a expresionistu G.H. Roualta /1871 – 1958/. Neskôr to bol symbolizmus a nadrealizmus. Svoje vzdelanie si prehlboval na Akadémii výtvarných umení v Belehrade, na ktorej absolvoval v roku 1944. V rokoch 1945 – 1948 sa stal členom skupiny výtvarných umelcov 29. augusta, členom Spolku výtvarných umelcov Mánes, členom redakčnej rady prvého výtvarného časopisu “Umelecký mesačník”.

V roku 1946 sa v Bratislave predstavil svojou prvou samostatnou výstavou. Do roku 1966 nielen na Slovensku, ale i v zahraničí v rámci svojich individuálnych i kolektívnych projektov, sa zúčastnil takmer 50 krát.

Ceny a vyznamenania za svoju maliarsku tvorbu získava od roku 1954. Z najvýznamnejších ocenení spomeniem čestný diplom na EXPO 58 v Bruseli za výtvarné prevedenie investičných celkov /od medzinárodnej poroty EXPO 58/, strieborná medaila za panneau “Víťazstvo techniky”, tiež od tej istej poroty, čestné uznanie od československej vládnej komisie za účasť na EXPO 58. Prvú cenu za maľbu získal v súťaži “Hrozby a nádeje ľudstva” v roku 1959. V roku 1962 Cenu Cypriána Majerníka. Titul zaslúžilý umelec mu bol udelený v roku 1964 za monumentálnu tvorbu. V rokoch 1965 to bola I. cena za najlepšiu známku roka, Hlavnú cenu vlády republiky pri príležitosti 20. výročia oslobodenia ČSSR za mozaiku na Pražskom hrade v Dome čs. detí a v roku 1966 – “Cena za najlepšiu známku roku 1966.”

Dlhých 21 rokov strávených v emigrácii Gudernu zocelili nielen v ľudskom, ale predovšetkým v umeleckom prežívaní každodennej reality. V novom prostredí pokračoval a rozvíjal vo svojej tvorbe surrealistické tendencie a tak sa zaradil vo svete k popredným predstaviteľom tohto hnutia.

Ladislav Guderna tvoril až do poslednej chvíle svojho života. I v ďalekej cudzine sa vždy hlásil k slovenským koreňom i k rodnej Nitre. Zomrel 7. októbra 1999 vo Vancouveri, v Kanade. Zaslúžilý umelec Ladislav Guderna, na ktorého Slovensko, Nitrania i Mesto Nitra môžu byť právom hrdí, sa svojim umeleckým odkazom i tvorbou zaradil medzi svetových maliarov 20. storočia.

pozvanka guderna